รายงานการใช้บริการห้องสมุดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

จำนวนการยืมหนังสือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 682 เล่ม

เริ่มบันทึกข้อมูลวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

เก็บข้อมูลในรูปแบบ SQL Data base ผ่านระบบออนไลน์ ชื่อโปรแกรม Orchestra พัฒนาโดยอาจารย์พรณรงค์ ทรัพย์คง

ลำดับ ปก ชื่อหนังสือ ผู้ยืม ชื่อ - นามสกุล ชั้น
1  โครงงานชนะการประกวด คณิตศาสตร์  เด็กชายศุภกร พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
2  โคนัน ตอน ไขปริศนาไดโนเสาร์  เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทรานนท์ มัธยม 33/1
3  ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในไทย  เด็กชายศุภกร พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
4  ตำรายา สมุนไพร สามัญประจำบ้าน  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
5  โลกและดวงจันทร์  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
6  สุภาษิต อะไรเอ่ย  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
7  ตาฟ้อนสอนหลาน เรื่อง คำพ้องเสียง  เด็กชายปาณรวัฐน์ พิลารัตน์ มัธยม 22/2
8  อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี  เด็กชายคมกริช นะราช มัธยม 22/2
9  คำผังเผย ชุด อักษรสลับ  เด็กชายปาณรวัฐน์ พิลารัตน์ มัธยม 22/2
10  Enchanted Tales  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
11  ช้างแอฟริกา  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
12  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เด็กชายปาณรวัฐน์ พิลารัตน์ มัธยม 22/2
13  นิทานจากสมุดข่อย สุชาตกุมาร  เด็กชายคมกริช นะราช มัธยม 22/2
14  อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี  เด็กชายปาณรวัฐน์ พิลารัตน์ มัธยม 22/2
15  ทำไมชาติเสือต้องไว้ลาย  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
16  นิทานจากสมุดข่อย สุชาตกุมาร  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
17  ครอบครัวพอเพียง  เด็กชายศุภกร พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
18  พลังงาน และแสง  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
19  วิทยุเก่า เก่า  เด็กหญิงวรรณภา จะออม มัธยม 22/2
20  ลูกบาศก์วัดปริมาตรน้ำแข็ง  เด็กหญิงเกสรา แก้วเขียว มัธยม 22/2
21  กระต่ายสามพี่น้อง  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
22  ชีวิตสัตว์พืช  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
23  ตำนานเทือกเขาภูแสนคา  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
24  ผิวหนัง เกราะคุ้มครองกาย  เด็กหญิงมนรดา ปิ่นรัตน์ มัธยม 22/2
25  ทำดีเสียก่อนตาย  เด็กหญิงมนรดา ปิ่นรัตน์ มัธยม 22/2
26  เจาะบาดาลเจาะลึกถึงแก่นโลก  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
27  ผลกระทบของภูมิอากาศต่อการประมง  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
28  ท้าวสุรนารี  เด็กหญิงมนรดา ปิ่นรัตน์ มัธยม 22/2
29  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์  เด็กหญิงอัญมณี ด่านเกลี้ยกล่อม มัธยม 22/2
30  มหัศจรรย์วัยซน  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
31  ความฝันของชะเอม  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
32  ข้าว  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
33  หนังสือชุดส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน เล่ม 6 คุณย่าที่รัก  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
34  ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
35  เรียนยังไงให้เก่งอย่างเทพ  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
36  สัตว์เลื้อยคลาน  เด็กชายวันชัย แก้วสะอาด มัธยม 22/2
37  คำที่มักเขียนผิด  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
38  เจ้าฟ้ากุ้งธรรมธิเบศร์  เด็กชายสุชาติ วันทอง มัธยม 22/2
39  เจ้าหนูขลุ่ยผิว  เด็กหญิงสุธิชา อนุกูล มัธยม 22/1
40  โทรคมนาคมย่อโลก สุดยอดเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน  เด็กหญิง มัธยม 22/1
41  ภารกิจพิชิตโรค สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อชีวิตยืนยาว  เด็กหญิงสุธิชา อนุกูล มัธยม 22/1
42  ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในคิวบา  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
43  เอาชีวิตรอดในมหาสมุทร  เด็กชายสิรดนัย ผ่องวรรณ มัธยม 33/2
44  โครงงานชนะการประกวด คณิตศาสตร์  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
45  โลกของสัตว์และพืช ชุด เฉลิมพระเกียรติ  เด็กชายพีรพัฒน์ วิบูลย์พืช มัธยม 33/1
46  ศิลปะปะดิษฐ์ การร้อยมาลัยสด  เด็กชายพีรพัฒน์ วิบูลย์พืช มัธยม 33/1
47  การ์ตูนติวเตอร์ เก่งวิทย์ ประถมปลาย  เด็กชายนุติพงษ์ พงษ์วานิชสมบัติ มัธยม 33/1
48  ไม่ยากถ้าอยากอารมณ์ดี  เด็กหญิงอินทุมา พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
49  100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน  เด็กหญิงวันปรารถนา มือสันเทียะ มัธยม 33/1
50  ไม่ยาก ถ้าอยากใฝ่ฝันและทำได้  เด็กหญิงอรอุมา ทองหาญ มัธยม 33/1
51  ขนมและน้ำผลไม้  เด็กชายธีรศักดิ์ แซ่ล้อ มัธยม 33/1
52  ตะลุยโลกสิ่งแวดล้อม  เด็กชายณัฐดนัย เวชานนท์ มัธยม 33/1
53  ในทะเลทราย  เด็กชายผดุงขวัญ เจริญสุข มัธยม 33/1
54  ครัวข้าวแกง  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
55  ปลาอร่อย  เด็กชายนวพงศ์ ชิตมณี มัธยม 33/1
56  โลกมหัศจรรย์  เด็กชายปลอบขวัญ ผดุงศิลป์ มัธยม 33/1
57  กระดูกกลไกเกาะยึดร่างกาย  เด็กหญิงอัญมณี จันทร์สา มัธยม 33/1
58  100เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์  เด็กหญิงชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1
59  นำสารเคมีมาใช้และรีไซเคิล  เด็กชายพีรพัฒน์ วิบูลย์พืช มัธยม 33/1
60  เจ้าหญิงผู้พิพากษา  เด็กหญิงดอกรัก สุขหา มัธยม 33/2
61  แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์  เด็กหญิงสายป่าน โสภูเขียว มัธยม 33/2
62  กุ๋งกิ๋ง ท้องผูก  เด็กหญิงอรพรรณ แก้ววาปี มัธยม 22/2
63  กาลิเลโอ กาลิเลอี วิลเลียม ฮาร์วียื  เด็กหญิงรุ่งทิวา ครองสุข มัธยม 33/2
64  เลโอนาร์โดดาวินซี และนิโคเลาส์โคเพอร์นิคัส  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
65  สวนเที่ยงคืน  เด็กหญิงธนพร นามเมือง มัธยม 22/1
66  อาหารหญิงวัยทอง  เด็กหญิง มัธยม 22/1
67  ข้าว  เด็กหญิง มัธยม 22/1
68  Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เ่ล่ม 3  เด็กชายอโนทัย สุนทรานนท์ มัธยม 22/1
69  100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
70  เจาะบาดาลเจาะลึกถึงแก่นโลก  เด็กหญิงไอรดา ศรีแก้ว มัธยม 22/1
71  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย8 ตอนศึกชนด้วงยักษ์  เด็กชายวัชรากร อุตอามาตย์ มัธยม 22/1
72  บรัดเล่ย์ เด็กเกเรหลังห้องเรียน  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
73  แบลส์ ปาสกาล เวอร์ไอแซกนิวตัน  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
74  วันพืชมงคล  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
75  ทรัพยากรน้ำ  เด็กหญิงกมลทิพย์ เวียงนนท์ มัธยม 33/2
76  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย1 ตอนบุกป่าบอร์เนียว  เด็กชายสิรดนัย ผ่องวรรณ มัธยม 33/2
77  อ่านให้เป็น เขียนให้ถูก  เด็กชายคมสันต์ นิลขันธ์ มัธยม 33/2
78  แมวซ่าส์ไขปริศนา สัตว์โลกน่าทึ่ง  เด็กชายชากร สืบจากป้อง มัธยม 33/2
79  เล่าเรื่อง อิเหนา  เด็กหญิงสุพรรษา ไกรยา มัธยม 33/2
80  นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง)  เด็กชายคมสันต์ นิลขันธ์ มัธยม 33/2
81  รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน  เด็กชายพิรเดช สุภาพพูล มัธยม 33/2
82  เด็กดีรักสะอาด  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
83  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม 14  เด็กชายนุติพงษ์ พงษ์วานิชสมบัติ มัธยม 33/1
84  มหัศจรรย์นิวเคลียร์  เด็กชายณัฐดนัย เวชานนท์ มัธยม 33/1
85  เจ้าตัวเล็ก  เด็กชายผดุงขวัญ เจริญสุข มัธยม 33/1
86  สึนามิ ประสบการณ์เด็กไทย  เด็กหญิงชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1
87  เปิดโลกอารยธรรมจีน  เด็กหญิงอัญมณี จันทร์สา มัธยม 33/1
88  ด่านปริศนา  เด็กหญิงพลอยทราย เหี่ยวทอง มัธยม 33/1
89  การดำรงชีวิตของสัตว์  เด็กชายปลอบขวัญ ผดุงศิลป์ มัธยม 33/1
90  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้ เล่ม 36  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
91  เพลงดวงดาว  เด็กชายมนัสนันท์ เมธา มัธยม 33/1
92  โดเรมอน ไขปริศนาวิทยาศาสตร์  เด็กหญิงวันปรารถนา มือสันเทียะ มัธยม 33/1
93  คำศัพท์ภาษาไทย ป.3  เด็กชายณัฐสิทธิ์ ขจรกลิ่น มัธยม 33/1
94  โดเรมอน สอนคณิตศาสตร์จำนวนและแผนภูมิ  เด็กหญิงชลธิชา ฝักใฝ่ทรัพย์ มัธยม 33/1
95  โดเรมอน สอนคณิตศาสตร์ ตอน พิชิตโจทย์แสนสนุก  เด็กหญิงอินทุมา พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
96  กระต่ายตื่นตูม  เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เฮง มัธยม 33/1
97  โดเรมอน สอนวิทยาศาสตร์ ถาม-ตอบ ปัญหาวิทยาศาสตร์  เด็กหญิงพรวดี วิสติ มัธยม 33/1
98  น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มผสม  เด็กชายธีรศักดิ์ แซ่ล้อ มัธยม 33/1
99  วิทยุเก่า เก่า  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
100  บรัดเล่ย์ เด็กเกเรหลังห้องเรียน  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
101  กระเป๋าใบใหม่  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
102  การย่อยอาหาร  เด็กชายพงศกร เรียมมนตรี มัธยม 22/2
103  นิทานจากสมุดข่อย สุชาตกุมาร  เด็กชายปาณรวัฐน์ พิลารัตน์ มัธยม 22/2
104  โดเรมอน ธงชาติ  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
105  คำผังเผย ชุด อักษรสลับ  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
106  กิโลกรัม ชั่งน้ำหนักสารพัน  เด็กชายวันชัย แก้วสะอาด มัธยม 22/2
107  แบคทีเรียกินน้ำมัน มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋ว  เด็กหญิงวรรณภา จะออม มัธยม 22/2
108  ปัดเศษประมาณค่าของขวัญคริสต์มาส  เด็กหญิงศศิธร ม่วงเรือง มัธยม 22/2
109  กระเป๋าใบใหม่  เด็กหญิงพนิดา มรรคเจริญ มัธยม 22/2
110  เทคนิคการร้อยลูกปัด  เด็กหญิงชิดชนก เกษราธิกุล มัธยม 22/2
111  หู ตา จมูก ลิ้น เสาอากาศการรับรู้  เด็กหญิงอัญมณี ด่านเกลี้ยกล่อม มัธยม 22/2
112  แมวซ่าไขปริศนา ขุมทรัพย์ใต้ภิภพ  เด็กหญิงเกสรา แก้วเขียว มัธยม 22/2
113  พระมงกุฎเกล้าฯกับสงครามโลกครั้งแรก  เด็กหญิงมนรดา ปิ่นรัตน์ มัธยม 22/2
114  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน ฝรั่งเศส  เด็กหญิงธนพร นามเมือง มัธยม 22/1
115  หนังสือชุดส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน เล่ม 6 คุณย่าที่รัก  เด็กหญิงสุธิชา อนุกูล มัธยม 22/1
116  อุทยานประวัตฺศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
117  อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
118  เดชาหาปู  เด็กหญิงสุธิชา อนุกูล มัธยม 22/1
119  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โลกของเรา  เด็กชายรักตะวัน จันทมิตร มัธยม 22/1
120  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
121  แบคทีเรียกินน้ำมัน มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋ว  เด็กหญิงไอรดา ศรีแก้ว มัธยม 22/1
122  รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน  เด็กชายวัชรากร อุตอามาตย์ มัธยม 22/1
123  ภูมิแพ้ รักษาอย่างธรรมชาติบำบัด  เด็กชายรักตะวัน จันทมิตร มัธยม 22/1
124  ผิวหนัง เกราะคุ้มครองกาย  เด็กหญิงสุธิชา อนุกูล มัธยม 22/1
125  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โลกของเรา  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
126  วัยแห่งชีวิต ย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลง  เด็กหญิงไอรดา ศรีแก้ว มัธยม 22/1
127  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อวกาศ  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
128  รักษ์น้ำ  เด็กชายอโนทัย สุนทรานนท์ มัธยม 22/1
129  เมืองขวานทอง  เด็กชายนันทวัฒน์ สุมนทา มัธยม 22/1
130  มุงคุด  เด็กชายรักตะวัน จันทมิตร มัธยม 22/1
131  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกแห่งความสุดขั้ว  เด็กชายวัชรากร อุตอามาตย์ มัธยม 22/1
132  พลังงานแห่งอนาคต สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนอนาคต  เด็กหญิงไอรดา ศรีแก้ว มัธยม 22/1
133  คำที่มักเขียนผิด  เด็กหญิงกมลทิพย์ เวียงนนท์ มัธยม 33/2
134  สมุนไพรบำรุงสุขภาพ  เด็กหญิงพีมลดา ทัศนา มัธยม 33/2
135  Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เ่ล่ม 6  เด็กหญิงเปมิกา มังคละสุ มัธยม 33/2
136  ตะลุยแดน ภาษาจีนกับเทวดาน้อย 2  เด็กหญิงสุพรรษา ไกรยา มัธยม 33/2
137  วัยแห่งชีวิต ย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลง  เด็กชายพิรเดช สุภาพพูล มัธยม 33/2
138  หนึ่งเด็กขยัน  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
139  เซอร์เฮนรีเบสเซเมอร์ฟริตฮาเบอร์ทอมัส แอลวา เอดิสัน  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
140  นิทานอีสป 2  เด็กหญิงปิยนุช มุ่ยชา มัธยม 22/1
141  อสูรโลกล้านปี  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
142  เรียนยังไงให้เก่งอย่างเทพ  เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เฮง มัธยม 33/1
143  ครอบครัวนักคิด ตอน การทดสอบผงชูรส  เด็กหญิงพลอยทราย เหี่ยวทอง มัธยม 33/1
144  ยาแผนไทย สำหรับชาวบ้าน  เด็กหญิงชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1
145  หนังสือสำหรับเยาวชน ชุด เก่ง ดี มีสุข เพื่อนสนิทมิตรสัมพันธ์  เด็กหญิงวันปรารถนา มือสันเทียะ มัธยม 33/1
146  คำถามคาใจ  เด็กชายปลอบขวัญ ผดุงศิลป์ มัธยม 33/1
147  โดเรมอน สำรวจโลก  เด็กหญิงอัญมณี จันทร์สา มัธยม 33/1
148  ไม่ยากถ้าอยากอารมณ์ดี  เด็กหญิงอินทุมา พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
149  เบต้า แคโรทีน สารอาหารต้านมะเร็ง  เด็กชายผดุงขวัญ เจริญสุข มัธยม 33/1
150  ปลานึ่ง สารพัดนึ่ง-ตุ๋น  เด็กชายธีรศักดิ์ แซ่ล้อ มัธยม 33/1
151  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เด็กหญิงอรอุมา ทองหาญ มัธยม 33/1
152  โครงงานคณิตศาสตร์  เด็กชายนุติพงษ์ พงษ์วานิชสมบัติ มัธยม 33/1
153  น้ำพริกหลน  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
154  มหาตมาคานธี ผู้เรียนร้องเอกราช ให้อินเดีย  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
155  แผนการจัดการเรียนรู้บรูณาการ  เด็กหญิงพนิดา มรรคเจริญ มัธยม 22/2
156  อัญมณี กับ 12 ราศี  เด็กชายวันชัย แก้วสะอาด มัธยม 22/2
157  ร่างกายของเรา  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
158  โดเรมอนสอนเลข เล่ม 3  เด็กชายสุชาติ เขียวมรกต มัธยม 22/2
159  กระเบนนกยักษ์ใต้สมุทร  เด็กหญิงมัจฉา โทตะ มัธยม 22/2
160  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโจรสลัด  เด็กหญิงเกสรา แก้วเขียว มัธยม 22/2
161  วันสงกรานต์  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
162  ไฟฟ้าก่อเกิดพลัง  เด็กหญิงอัญมณี ด่านเกลี้ยกล่อม มัธยม 22/2
163  ตำนานเทือกเขาภูแสนคา  เด็กหญิงศศิธร ม่วงเรือง มัธยม 22/2
164  เคมีเล่มเล็ก  เด็กหญิงมนรดา ปิ่นรัตน์ มัธยม 22/2
165  เยลลี่ เล่ม 2  เด็กหญิงสายป่าน โสภูเขียว มัธยม 33/2
166  โดเรมอน ไขปริศนาวิทยาศาสตร์  เด็กหญิงรุ่งทิวา ครองสุข มัธยม 33/2
167  กาลิเลโอ กาลิเลอี วิลเลียม ฮาร์วียื  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
168  การละเล่นพื้นบ้าน  เด็กชายธัชพล สัญญากรณ์ มัธยม 33/2
169  ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในสวีเดน  เด็กชายศุภกร พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
170  101 เธอรู้ไหม  เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทรานนท์ มัธยม 33/1
171  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  เด็กชายวิทยา ไพลิน มัธยม 33/1
172  การ์ตูนวิทยาศาสตร์แสนสนุก เอาชีวิตรอดในไซบีเรีย  เด็กชายวรเมธ ใจชื้น มัธยม 33/1
173  เชียงใหม่  เด็กหญิงชมพูนุช สาลีทอง มัธยม 33/1
174  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย5 ตอนพลัดหลงในป่ามรณะ  เด็กชายภูริภัทร ดวงแว่ว มัธยม 33/1
175  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย1 ตอนปริศนาถ้ำแมงมุม  เด็กชายธีภพ สุภาพักตร์ มัธยม 33/1
176  กีฬาเป็นยาวิเศษ  เด็กชายสุริยันต์ แก้วอุดร มัธยม 11/1
177  ไม่ยากถ้าอยากมีจิตใจดี  เด็กหญิงธนนภ จันที มัธยม 33/1
178  กุ๋งกิ๋ง ท้องผูก  เด็กหญิงวิภาวรรณ หลักบุญ มัธยม 33/1
179  แมวซ่าส์ไขปริศนา สัตว์โลกน่าทึ่ง  เด็กหญิงลัดดา บัวบาน มัธยม 33/1
180  ความสุขของกะทิ ตอน ในโลกใบเล็ก  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
181  พระมหาจักรพรรดิ์กับสงครามเสียกรุง ครั้งที่ 1  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
182  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
183  หุ่นยนต์  เด็กชายธีรพัฒน์ อิ่นแก้ว มัธยม 22/1
184  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์  เด็กชายรักตะวัน จันทมิตร มัธยม 22/1
185  การ์ตูน สมบัติของผู้ดี  เด็กหญิงสุธิชา อนุกูล มัธยม 22/1
186  เปิดโลกอารยธรรมอินเดีย  เด็กหญิงไอรดา ศรีแก้ว มัธยม 22/1
187  สงครามโลกครั้งที่ 1  เด็กหญิงสุพรรษา ไกรยา มัธยม 33/2
188  100 เรื่ิองน่ารู้ในลาว  เด็กหญิงจิราลักษณ์ อ่อนเนตร มัธยม 33/2
189  จดหมายลับของพ่อ  เด็กชายพีรพัฒน์ ฉลาดล้น มัธยม 33/2
190  ทศชาติชาดก ฉบับการ์ตูน  เด็กหญิงกมลทิพย์ เวียงนนท์ มัธยม 33/2
191  Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เ่ล่ม 6  เด็กชายสิรดนัย ผ่องวรรณ มัธยม 33/2
192  สิ่งมีชีวิตในป่า  เด็กชายพิรเดช สุภาพพูล มัธยม 33/2
193  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา  เด็กชายชากร สืบจากป้อง มัธยม 33/2
194  ผัก ๓๓๓ ชนิด  เด็กชายผดุงขวัญ เจริญสุข มัธยม 33/1
195  ปลาอร่อย  เด็กชายธีรศักดิ์ แซ่ล้อ มัธยม 33/1
196  การใช้กรอบหลักสูตร การอนุรักษืพลังงานและสิ่งแวดล้อม  เด็กหญิงพลอยทราย เหี่ยวทอง มัธยม 33/1
197  การ์ตูนวิทยาศาสตร์แสนสนุก ผจญภัยบนยอดเขาเอเวอเรสต์  เด็กหญิงอินทุมา พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
198  พจนานุกรม ประจำตัวนักเรียน  เด็กชายมนัสนันท์ เมธา มัธยม 33/1
199  เอาชีวิตรอดในมหาสมุทร  เด็กหญิงพรวดี วิสติ มัธยม 33/1
200  นักสำรวจน้อยโลกธรรมชาติ  เด็กหญิงชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1
201  ผีเสื้อ  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
202  นิทานอีสป 5  เด็กชายนุติพงษ์ พงษ์วานิชสมบัติ มัธยม 33/1
203  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน รัสเซีย  เด็กชายณัฐสิทธิ์ ขจรกลิ่น มัธยม 33/1
204  วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง สำรวจโลก  เด็กหญิงอัญมณี จันทร์สา มัธยม 33/1
205  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย1 ตอนบุกป่าบอร์เนียว  เด็กหญิงวันปรารถนา มือสันเทียะ มัธยม 33/1
206  อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี  เด็กชายปลอบขวัญ ผดุงศิลป์ มัธยม 33/1
207  โดเรมอน ปฏิบัติการพิทักษ์โลก  เด็กชายภูวเดช เจริญลาภ มัธยม 33/2
208  ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วบวชเณร  เด็กชายชฎาเพชร ฝ่ายพลแสน มัธยม 33/2
209  ครัวอาหารจานเดียว  เด็กหญิงสายป่าน โสภูเขียว มัธยม 33/2
210  เรียนยังไงให้เก่งอย่างเทพ  เด็กชายธัชพล สัญญากรณ์ มัธยม 33/2
211  เฮฮาในแคมป์วิทยาศาสตร์  เด็กหญิงรุ่งทิวา ครองสุข มัธยม 33/2
212  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน ฝรั่งเศส  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
213  พระราเมศวร ศึกสองราชวงศ์  เด็กหญิงวรรณรัตน์ ปราณีนิตย์ มัธยม 22/2
214  แก๊งซ่าท้าทดลอง 10 ปริศนาความร้อน  เด็กชายสันติสุข ชำนาญปืน มัธยม 33/2
215  ยำสลัดสารพัดรส  เด็กชายนพพร ศรีเจริญพร มัธยม 33/1
216  แบคทีเรียกินน้ำมัน มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋ว  เด็กชายวรเมธ ใจชื้น มัธยม 33/1
217  โลกเย็นด้วย geny  เด็กชายศุภกร พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
218  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม 6  เด็กชายภูริภัทร ดวงแว่ว มัธยม 33/1
219  รามเกียรติ์  เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทรานนท์ มัธยม 33/1
220  เงือกน้อย และเรื่องอื่นๆ  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
221  โดเรมอน สอนเรื่องร่างกาย(กล้ามเนื้อและกระดูก)  เด็กหญิงชมพูนุช สาลีทอง มัธยม 33/1
222  ผจญภัยนอกห้องแล็บ  เด็กหญิงวิภาวรรณ หลักบุญ มัธยม 33/1
223  สรุป เฉลย เก็ง เตรียมสอบ ม.2  เด็กหญิงธนาภรณ์ สมตระกูล มัธยม 33/1
224  วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย  เด็กหญิงธนนภ จันที มัธยม 33/1
225  เจ้าฟ้ากุ้งธรรมธิเบศร์  เด็กชายฐปนวัฒน์ การุณจิตต์ มัธยม 33/1
226  คันในบ้าน ขุมทรัพย์วิทย์ใกล้ตัว  เด็กหญิงลัดดา บัวบาน มัธยม 33/1
227  ลูกกระต่ายฟล็อปซี่ ืบันนี่  เด็กหญิงกมลทิพย์ เวียงนนท์ มัธยม 33/2
228  100 เรื่องน่ารู้ในไทย  เด็กหญิงจิราลักษณ์ อ่อนเนตร มัธยม 33/2
229  ภารกิจพิชิตโรค สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อชีวิตยืนยาว  เด็กหญิงเปมิกา มังคละสุ มัธยม 33/2
230  ไม่ยากถ้าอยากเป็นผู้นำ  เด็กหญิงสุพรรษา ไกรยา มัธยม 33/2
231  สู้ชีวิต เคราะห์สร้างโอกาส  เด็กหญิงกมลทิพย์ เวียงนนท์ มัธยม 33/2
232  ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอิสราเอล  เด็กหญิงพีมลดา ทัศนา มัธยม 33/2
233  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
234  ผีเสื้อและดอกไม้  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
235  สัตว์ในที่ต่างๆในโลกของเรา  เด็กหญิงพลอยทราย เหี่ยวทอง มัธยม 33/1
236  การรับรู้  เด็กหญิงชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1
237  กินอย่างไร ไม่อ้วนไม่มีโรค  เด็กชายธีรศักดิ์ แซ่ล้อ มัธยม 33/1
238  ตื่น คิดบำเพ็ญยังไม่สายเกิน  เด็กหญิงชลธิชา ฝักใฝ่ทรัพย์ มัธยม 33/1
239  ตำนานคนสู้ชีวิตเศรษฐีอาหารจานด่วน  เด็กชายนวพงศ์ ชิตมณี มัธยม 33/1
240  น้ำมันดอกพริมโรสบายเย็น  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
241  การ์ตูนเจ.เค.โรว์ลิ่ง  เด็กหญิงธนาภรณ์ สมตระกูล มัธยม 33/1
242  วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย  เด็กหญิงนวินดา ฉิมพาลี มัธยม 11/1
243  แม่ ของผู้ยากไร้  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
244  สโนว์ไวท์ฉลาดใช้เงิน  เด็กหญิงวรรณรัตน์ ปราณีนิตย์ มัธยม 22/2
245  ใบไม้ผลิที่รอคอย  เด็กหญิงดอกรัก สุขหา มัธยม 33/2
246  วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง สำรวจโลก  เด็กชายธัชพล สัญญากรณ์ มัธยม 33/2
247  การละเล่นของเด็กไทย  เด็กหญิงอรพรรณ แก้ววาปี มัธยม 22/2
248  ตัวเลขทำอะไร  เด็กชายสันติสุข ชำนาญปืน มัธยม 33/2
249  โดเรมอน แผนที่โลก  เด็กหญิงรุ่งทิวา ครองสุข มัธยม 33/2
250  โดเรมอน ธงชาติ  เด็กหญิงปรีชญา คำพินิจ มัธยม 33/2
251  ไม่ยากถ้าอยากรู้จักให้อภัย  เด็กหญิงพันธ์ทิวา โฮ่เพ็ชร มัธยม 33/2
252  นิทานร้อยกรองชาดก แม่โค แม่เสือ  เด็กหญิงวรรณรัตน์ ปราณีนิตย์ มัธยม 22/2
253  เอาชีวิตรอดในป่าอะเมซอน  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
254  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์  เด็กชายนพพร ศรีเจริญพร มัธยม 33/1
255  พันท้ายนรสิงห์  เด็กชายฐปนวัฒน์ การุณจิตต์ มัธยม 33/1
256  สนุกกับวิทยาศาสตร์ (การเติบโตของพืช)  เด็กหญิงธนนภ จันที มัธยม 33/1
257  สวมหมวกเล่านิทาน  เด็กชายสุริยันต์ แก้วอุดร มัธยม 33/1
258  พระกับช่างทอง  เด็กชายวรเมธ ใจชื้น มัธยม 33/1
259  โลกเย็นด้วย geny  เด็กหญิงธนาภรณ์ สมตระกูล มัธยม 33/1
260  ตะลุยโลกแมลง  เด็กหญิงลัดดา บัวบาน มัธยม 33/1
261  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวาฬและโลมา  เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทรานนท์ มัธยม 33/1
262  เคมี  เด็กหญิงวิภาวรรณ หลักบุญ มัธยม 33/1
263  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน ออสเตรเลีย  เด็กชายศุภกร พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
264  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน อินเดีย  เด็กหญิงนวินดา ฉิมพาลี มัธยม 11/1
265  ดาวเคราะห์  เด็กชายอิศรา พูลสวัสดิ์ มัธยม 22/1
266  ป้องกันภัยใกล้ตัว  เด็กชายนันทวัฒน์ สุมนทา มัธยม 22/1
267  100 เรื่องน่ารู้ในไทย  เด็กชายธีรพัฒน์ อิ่นแก้ว มัธยม 22/1
268  สิ่งประดิษฐ์  เด็กหญิงสุธิชา อนุกูล มัธยม 22/1
269  ผจญภัย เหินเวหา  เด็กชายณภัทร สุทธิประภา มัธยม 22/1
270  กุ๋งกิ๋ง ท้องผูก  เด็กหญิงอนุชาณี น้อยหนู มัธยม 22/1
271  เอาชีวิตรอดใต้ทะเลลึก  เด็กหญิงปิยนุช มุ่ยชา มัธยม 22/1
272  นิทานพื้นบ้านภูมิปัญญาทางภาษา  เด็กชายรักตะวัน จันทมิตร มัธยม 22/1
273  ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอังกฤษ  เด็กหญิงธนพร นามเมือง มัธยม 22/1
274  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย  เด็กชายวัชรากร อุตอามาตย์ มัธยม 22/1
275  โครงงานชนะการประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
276  ไม่ยาก ถ้าอยากใฝ่ฝันและทำได้  เด็กหญิงชบา ทนุวงศ์ มัธยม 22/1
277  ครอบครัวพอเพียง  เด็กหญิงไอรดา ศรีแก้ว มัธยม 22/1
278  แมวซ่าส์ไขปริศนา ไดโนเสาร์นักล่า  เด็กหญิงนวินดา ฉิมพาลี มัธยม 11/1
279  เอาชีวิตรอดในโลกหุ่นยนต์  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
280  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย8 ตอนศึกชนด้วงยักษ์  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
281  สนุกกับการปั่น  เด็กหญิงเปมิกา มังคละสุ มัธยม 33/2
282  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ  เด็กชายคมสันต์ นิลขันธ์ มัธยม 33/2
283  จอมโจรนักวิทย์ 5 จุดศูนย์ถ่วงสะเทือนพิภพ  เด็กหญิงจิราลักษณ์ อ่อนเนตร มัธยม 33/2
284  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย6 ตอนบุกถ้ำตะขาบยักษ์  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
285  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน ฝรั่งเศส  เด็กชายปริญญา พิลารัตน์ มัธยม 33/2
286  ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอิสราเอล  เด็กหญิงผกาพรรณ พรหมเต็ม มัธยม 33/2
287  ไม่ยากถ้าอยากมีจิตใจดี  เด็กหญิงพีมลดา ทัศนา มัธยม 33/2
288  แสน เชิด ช้อย วันวารแห่งสยามกับสามเยาว์ เล่ม 1  เด็กหญิงกมลทิพย์ เวียงนนท์ มัธยม 33/2
289  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย5 ตอนพลัดหลงในป่ามรณะ  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
290  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย1 ตอนปริศนาถ้ำแมงมุม  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
291  ขนนกกับการบิน  เด็กชายปลอบขวัญ ผดุงศิลป์ มัธยม 33/1
292  วันสงกรานต์  เด็กหญิงพลอยทราย เหี่ยวทอง มัธยม 33/1
293  ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในตุรกี  เด็กหญิงวันปรารถนา มือสันเทียะ มัธยม 33/1
294  ลดสภาวะโลกร้อนด้วยของใช้รีไซเคิล  เด็กหญิงอินทุมา พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
295  มหัศจรรย์แดนหรรษา  เด็กหญิงพรวดี วิสติ มัธยม 33/1
296  มาตรฐานการสอนอ่านคล่อง เขียนคล่อง  เด็กชายมนัสนันท์ เมธา มัธยม 33/1
297  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม 17  เด็กชายนุติพงษ์ พงษ์วานิชสมบัติ มัธยม 33/1
298  รักษาโรคด้วยสมุนไพร  เด็กชายผดุงขวัญ เจริญสุข มัธยม 33/1
299  จอมโจรนักวิทย์ 6 ยุืทธภูมิแห่งแสงและเงา  เด็กหญิงชลธิชา ฝักใฝ่ทรัพย์ มัธยม 33/1
300  ไม่ยากถ้าอยากฉลาด  เด็กหญิงอรอุมา ทองหาญ มัธยม 33/1
301  จอมโจรนักวิทย์ 7 ฝ่าวิกฤตแรงยกระทึกขวัญ  เด็กชายณัฐดนัย เวชานนท์ มัธยม 33/1
302  กินอย่างไร ไม่อ้วนไม่มีโรค  เด็กชายนวพงศ์ ชิตมณี มัธยม 33/1
303  ท้าวสุรนารี  เด็กชายธีรศักดิ์ แซ่ล้อ มัธยม 33/1
304  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ  เด็กหญิงชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1
305  ยำสลัดสารพัดรส  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
306  ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอังกฤษ  เด็กหญิงอัญมณี จันทร์สา มัธยม 33/1
307  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน เวียดมาน  เด็กชายศุภกร พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
308  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย1 ตอนบุกป่าบอร์เนียว  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
309  ทวีป  เด็กชายสุริยันต์ แก้วอุดร มัธยม 33/1
310  โดเรมอน สอนเรื่องร่างกาย (การย่อยอาหาร)  เด็กชายภูริภัทร ดวงแว่ว มัธยม 33/1
311  การละเล่นของเด็กไทย  เด็กชายภูริภัทร ดวงแว่ว มัธยม 33/1
312  รางวัลของความสามัคคี  เด็กชายนพพร ศรีเจริญพร มัธยม 33/1
313  แป้ง ผู้ซื่อสัตย์  เด็กชายวรเมธ ใจชื้น มัธยม 33/1
314  ตัวเลขทำอะไร  เด็กหญิงลัดดา บัวบาน มัธยม 33/1
315  ปริศนาปลากระป๋อง  เด็กหญิงธนาภรณ์ สมตระกูล มัธยม 33/1
316  ร่างกายมนุษย์  เด็กหญิงวิภาวรรณ หลักบุญ มัธยม 33/1
317  100 เรื่องน่ารู้เีกี่ยวกับชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์  เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทรานนท์ มัธยม 33/1
318  เรียนรู้ธรรมชาติชายฝั่งทะเล  เด็กหญิงชมพูนุช สาลีทอง มัธยม 11/1
319  ไม่ยาก ถ้าอยากใฝ่ฝันและทำได้  เด็กหญิงธนนภ จันที มัธยม 33/1
320  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เด็กชายฐปนวัฒน์ การุณจิตต์ มัธยม 33/1
321  เปิดโลกอารยธรรมยุคหิน  เด็กชายพิรเดช สุภาพพูล มัธยม 33/2
322  แรงโน้มถ่วงของโลก  เด็กหญิงกมลทิพย์ เวียงนนท์ มัธยม 33/2
323  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เด็กชายปริญญา พิลารัตน์ มัธยม 33/2
324  ตะลุยDNAพิศวง  เด็กหญิงผกาพรรณ พรหมเต็ม มัธยม 33/2
325  พระกับช่างทอง  เด็กชายชากร สืบจากป้อง มัธยม 33/2
326  ไม่ยากถ้าอยากรู้จักให้อภัย  เด็กหญิงพีมลดา ทัศนา มัธยม 33/2
327  ครอบครัวพอเพียง  เด็กหญิงจิราลักษณ์ อ่อนเนตร มัธยม 33/2
328  ห้องมหัศจรรย์ ของปู่จอมป่วน  เด็กหญิงเปมิกา มังคละสุ มัธยม 33/2
329  ผจญภัยในป่าดงดิบ  เด็กชายสิรดนัย ผ่องวรรณ มัธยม 33/2
330  ตะลุยโลกใต้ทะเล  เด็กชายสิรดนัย ผ่องวรรณ มัธยม 33/2
331  อัจฉริยะคอมพิวเตอร์ สตีฟ จอบส์  เด็กชายณัฐสิทธิ์ ขจรกลิ่น มัธยม 33/1
332  การ์ตูนหลุยส์ เบรล  เด็กหญิงอินทุมา พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
333  เอาตัวรอด 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ตอน พิทักษ์สมบัติล้ำค่าในอียิปต์  เด็กชายปลอบขวัญ ผดุงศิลป์ มัธยม 33/1
334  พลังงานแห่งอนาคต สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนอนาคต  เด็กชายณัฐดนัย เวชานนท์ มัธยม 33/1
335  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
336  100 เรื่องน่ารู้มหาสมุทร  เด็กชายธีรศักดิ์ แซ่ล้อ มัธยม 33/1
337  แผนที่โลกปัจจุบัน  เด็กชายผดุงขวัญ เจริญสุข มัธยม 33/1
338  ประะเพณีไทย เล่ม 4  เด็กหญิงพรวดี วิสติ มัธยม 33/1
339  กินต้านโรค  เด็กชายนวพงศ์ ชิตมณี มัธยม 33/1
340  การ์ตูนเจ.เค.โรว์ลิ่ง  เด็กหญิงวันปรารถนา มือสันเทียะ มัธยม 33/1
341  พ่อมดแห่งอ็อซ  เด็กหญิงชลธิชา ฝักใฝ่ทรัพย์ มัธยม 33/1
342  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาสมุทร  เด็กหญิงชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1
343  ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในสวีเดน  เด็กหญิงอัญมณี จันทร์สา มัธยม 33/1
344  ตะลุยเรื่องวุ่นของวัยรุ่น  เด็กหญิงอนุชาณี น้อยหนู มัธยม 22/1
345  ไม่ยากถ้าอยากก้าวสู่อาชีพในฝัน  เด็กหญิงชบา ทนุวงศ์ มัธยม 22/1
346  Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เ่ล่ม 4  เด็กชายวรเมศ ชมขุนทด มัธยม 11/1
347  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เด็กหญิงพีมลดา ทัศนา มัธยม 33/2
348  ไม่ยากถ้าอยากรู้จักให้อภัย  เด็กหญิงเปมิกา มังคละสุ มัธยม 33/2
349  ตามรอยกำเนิดมนุษย์  เด็กหญิงจิราลักษณ์ อ่อนเนตร มัธยม 33/2
350  รามเกียรติ์  เด็กหญิงสุพรรษา ไกรยา มัธยม 33/2
351  ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในคิวบา  เด็กหญิงผกาพรรณ พรหมเต็ม มัธยม 33/2
352  ตะลุยโลกใต้ทะเล  เด็กชายสิรดนัย ผ่องวรรณ มัธยม 33/2
353  นิทานอีสป 1  เด็กชายปลอบขวัญ ผดุงศิลป์ มัธยม 33/1
354  ตำราการเลี้ยงปลาตู้  เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เฮง มัธยม 33/1
355  เปิดโลกอารยธรรมยุคหิน  เด็กชายพีรพัฒน์ วิบูลย์พืช มัธยม 33/1
356  สารเคมีในบ้าน  เด็กหญิงพลอยทราย เหี่ยวทอง มัธยม 33/1
357  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม 17  เด็กหญิงชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1
358  เมนูฮิตพิชิตคอเลสเตอรอล  เด็กชายนวพงศ์ ชิตมณี มัธยม 33/1
359  ผจญภัยสำรวจขั่วโลกใต้  เด็กหญิงอัญมณี จันทร์สา มัธยม 33/1
360  ศรีธนญชัย  เด็กชายนุติพงษ์ พงษ์วานิชสมบัติ มัธยม 33/1
361  ครอบครัวพอเพียง  เด็กหญิงพรวดี วิสติ มัธยม 33/1
362  ชาลส์ ดาร์วิน  เด็กหญิงอินทุมา พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
363  ฟิสิกส์  เด็กหญิงวันปรารถนา มือสันเทียะ มัธยม 33/1
364  คำใส  เด็กชายธีรศักดิ์ แซ่ล้อ มัธยม 33/1
365  ศาสนาคืออะไร  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
366  ตามรอยกำเนิดมนุษย์  เด็กชายผดุงขวัญ เจริญสุข มัธยม 33/1
367  พระมหาชนก  เด็กหญิงชลธิชา ฝักใฝ่ทรัพย์ มัธยม 33/1
368  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย7 ตอนกองทัพแมลงกลายพันธ์  เด็กชายภาณุพงศ์ ยิ่งทวีภาณุรัตน์ มัธยม 22/1
369  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย2 ตอนเผชิญแมงป่องยักษ์  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ขุนทอง มัธยม 22/1
370  เอาชีวิตรอดในพิพิธภัณฑ์ มหันตภัย 1  เด็กชายณัฐภัทร บุญโกย มัธยม 22/2
371  จอมโจรนักวิทย์ 1 เปิดศึกแรงและการเคลื่อนที่  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
372  เพนกวิน  เด็กชายวันชัย แก้วสะอาด มัธยม 22/2
373  แรงโน้มถ่วงของโลก  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
374  ตะลุยโลกสิ่งแวดล้อม  เด็กชายพงศกร เรียมมนตรี มัธยม 22/2
375  เวตาล  เด็กชายคมกริช นะราช มัธยม 22/2
376  เตรีมสอบคณิตศาสตร์ ป.3  เด็กชายพิสุทธิ์ เพ็งเจริญ มัธยม 22/2
377  ตะลุยโลกพลังงาน  เด็กชายปาณรวัฐน์ พิลารัตน์ มัธยม 22/2
378  ตาฟ้อนสอนหลาน เรื่อง คำพ้องเสียง  เด็กหญิงจิตรา สุดใจ มัธยม 22/2
379  ปฐมพยาบาล  เด็กหญิงวรรณภา จะออม มัธยม 22/2
380  ลมหายใจ  เด็กหญิงอัญมณี ด่านเกลี้ยกล่อม มัธยม 22/2
381  แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว  เด็กหญิงมนรดา ปิ่นรัตน์ มัธยม 22/2
382  เครื่องบิน เทียวแชบินสู่ความรู้  เด็กหญิงเกสรา แก้วเขียว มัธยม 22/2
383  รางวัลของความสามัคคี  เด็กหญิงมัจฉา โทตะ มัธยม 22/2
384  หนึ่งเด็กขยัน  เด็กหญิงพนิดา มรรคเจริญ มัธยม 22/2
385  ผจญภัยในป่าดงดิบ  เด็กชายสุชาติ วันทอง มัธยม 22/2
386  อ่านไว 7 วัน  เด็กหญิงชิดชนก เกษราธิกุล มัธยม 22/2
387  เซลล์ หน่วยเล็กสร้างชีวิตใหญ่  เด็กหญิงศศิธร ม่วงเรือง มัธยม 22/2
388  กีฬาเป็นยาวิเศษ  เด็กชายทักษิณ มากนอก มัธยม 22/2
389  เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน  เด็กหญิงดอกรัก สุขหา มัธยม 33/2
390  กาลครั้งหนึ่งของโนอาห์ บาร์ลีย์วอเตอร์  เด็กหญิงสายป่าน โสภูเขียว มัธยม 33/2
391  ไม่ยากถ้าอยากทำขนม  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
392  กุ๋งกิ๋ง ท้องผูก  เด็กหญิงพันธ์ทิวา โฮ่เพ็ชร มัธยม 33/2
393  เอาชีวิตรอดจากแผ่นดินไหว  เด็กชายสันติสุข ชำนาญปืน มัธยม 33/2
394  พระพุทธประวัติ สำหรับเยาวชน  เด็กหญิงวรรณรัตน์ ปราณีนิตย์ มัธยม 22/2
395  ไม่ยากถ้าอยากอารมณ์ดี  เด็กหญิงปรีชญา คำพินิจ มัธยม 33/2
396  ไม่ยากถ้าอยากเป็นผู้นำ  เด็กหญิงอรพรรณ แก้ววาปี มัธยม 22/2
397  การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย 5  เด็กชายธัชพล สัญญากรณ์ มัธยม 33/2
398  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน รัสเซีย  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
399  รู้รอบตัว  เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทรานนท์ มัธยม 33/1
400  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน ฝรั่งเศส  เด็กชายศุภกร พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
401  สงครามเก้าทัพ  เด็กชายวรเมธ ใจชื้น มัธยม 33/1
402  สารานุกรม ดนตรี และเพลงไทย  เด็กหญิงธนนภ จันที มัธยม 33/1
403  แก๊งซ่าท้าทดลอง 8 รหัสลับพันธุกรรม  เด็กชายนพพร ศรีเจริญพร มัธยม 33/1
404  149 นิทานอีสป อ่านสนุกได้คติสอนใจ  เด็กหญิงลัดดา บัวบาน มัธยม 33/1
405  ครอบครัวพอเพียง  เด็กหญิงชมพูนุช สาลีทอง มัธยม 11/1
406  รักษ์น้ำ  เด็กหญิงวิภาวรรณ หลักบุญ มัธยม 33/1
407  แรงดันยกวัตถุ  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
408  การ์ตูนเจ.เค.โรว์ลิ่ง  เด็กชายธีรพัฒน์ อิ่นแก้ว มัธยม 22/1
409  โอ๊ย โอย ช่วยลุงวาฬด้วย  เด็กหญิงเกสรา แก้วเขียว มัธยม 22/2
410  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เด็กชายสุชาติ เขียวมรกต มัธยม 22/2
411  มีพลังงานทดแทนที่ไหนบ้าง  เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2
412  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรก้าวหน้า เกริก ท่วมกลาง  เด็กหญิงวรรณภา จะออม มัธยม 22/2
413  สึนามิ  เด็กหญิงชิดชนก เกษราธิกุล มัธยม 22/2
414  นกป่าหายาก  เด็กชายวันชัย แก้วสะอาด มัธยม 22/2
415  ตะลุยโลกธรรมชาติ  เด็กหญิงมัจฉา โทตะ มัธยม 22/2
416  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เด็กหญิงจิตรา สุดใจ มัธยม 22/2
417  อะไรอยู่ในป่า  เด็กหญิงมาริสา อุตมะ มัธยม 22/2
418  สัญญาของแม่หมี  เด็กชายณัฐภัทร บุญโกย มัธยม 22/2
419  โดเรมอน สอนคณิตศาสตร์จำนวนและแผนภูมิ  เด็กชายปาณรวัฐน์ พิลารัตน์ มัธยม 22/2
420  โครงสร้างภายในของพืช  เด็กหญิงพนิดา มรรคเจริญ มัธยม 22/2
421  หนูนิ่มผู้มีหัวใจเอื้อเฟื้อ  เด็กหญิงอัญมณี ด่านเกลี้ยกล่อม มัธยม 22/2
422  ยุคยูบิควิตัส..สุดยอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกแห่งหน  เด็กชายคมกริช นะราช มัธยม 22/2
423  ชาร์ล ดาร์วิน  เด็กชายทักษิณ มากนอก มัธยม 22/2
424  เอาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อน 5 ตอน ตะลุยขั้วโลกเหนือ  เด็กชายพิสุทธิ์ เพ็งเจริญ มัธยม 22/2
425  รู้ตื่นเบิกบานระหว่างวัน  เด็กหญิงศศิธร ม่วงเรือง มัธยม 22/2
426  เปิดโลกอารยธรรมอียิปต์สมัยจักรวรรดิ  เด็กหญิงมนรดา ปิ่นรัตน์ มัธยม 22/2
427  เอาตัวรอด 2 ปลอดภัยไว้ก่อน ตอน ปราบแผนร้ายในยุโรป  เด็กชายสุชาติ วันทอง มัธยม 22/2
428  ผจญภัยอันตรายใกล้ตัว  เด็กชายพงศกร เรียมมนตรี มัธยม 22/2
429  นักชกนักชนเจอ  เด็กชายชฎาเพชร ฝ่ายพลแสน มัธยม 33/2
430  จอมโจร องคุลิมาล  เด็กชายอนุภาพ หวายเครือ มัธยม 22/2
431  โดเรมอน ปฏิบัติการพิทักษ์โลก  เด็กหญิงปรีชญา คำพินิจ มัธยม 33/2
432  ยำสลัดสารพัดรส  เด็กหญิงดอกรัก สุขหา มัธยม 33/2
433  กากี  เด็กหญิงวรรณรัตน์ ปราณีนิตย์ มัธยม 22/2
434  ครัวดอกไม้  เด็กหญิงสายป่าน โสภูเขียว มัธยม 33/2
435  เฮี้ยนดี ผีนานาชาติ  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
436  โดเรมอน สอนคณิตศาสตร์ ตอน การแก้ปัญหาโจทย์  เด็กชายสันติสุข ชำนาญปืน มัธยม 33/2
437  ชวนรู้เรื่องอึ  เด็กหญิงอรพรรณ แก้ววาปี มัธยม 22/2
438  พันท้ายนรสิงห์  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
439  Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เ่ล่ม 6  เด็กหญิงวิภาวรรณ หลักบุญ มัธยม 33/1
440  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อาวุธและชุดเกราะ  เด็กหญิงธนาภรณ์ สมตระกูล มัธยม 33/1
441  กรุ๊ปเลือด ทำนายรัก  เด็กหญิงลัดดา บัวบาน มัธยม 33/1
442  เอาชีวิตรอดพีระมิดฟาโรห์เล่ม4  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ขุนทอง มัธยม 22/1
443  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย2 ตอนเผชิญแมงป่องยักษ์  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ขุนทอง มัธยม 22/1
444  ไม่ยากถ้าไม่อยากอ้วน  เด็กหญิงนวินดา ฉิมพาลี มัธยม 11/1
445  วันฉัตรมงคล  เด็กชายนันทวัฒน์ สุมนทา มัธยม 22/1
446  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน เวียดมาน  เด็กชายอโนทัย สุนทรานนท์ มัธยม 22/1
447  ถาม-ตอบ ปัญหาวิทยาศาสตร์  เด็กหญิงณัฐชยา ธรรมเทียน มัธยม 22/1
448  แอ๊บบี้กับขนมแปลงร่าง  เด็กชายณภัทร สุทธิประภา มัธยม 22/1
449  งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ  เด็กชายวัชรากร อุตอามาตย์ มัธยม 22/1
450  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อาวุธและชุดเกราะ  เด็กชายอิศรา พูลสวัสดิ์ มัธยม 22/1
451  นักสืบวิทยาศาสตร์  เด็กหญิงไอรดา ศรีแก้ว มัธยม 22/1
452  กลุ่มวิชาทัสนศิลป์ ดนตรี เเละนาฏศิลป์  เด็กหญิงสุธิชา อนุกูล มัธยม 22/1
453  ทายปัญหาอะไรเอ่ย 1  เด็กหญิงนฤมล ศิริมงคล มัธยม 11/1
454  ไม่ยากถ้าอยากรู้จักให้อภัย  เด็กหญิงชบา ทนุวงศ์ มัธยม 22/1
455  มารยาทไทย  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
456  ราชาธิราช  เด็กชายธีรพัฒน์ อิ่นแก้ว มัธยม 22/1
457  สัตว์พวกปลา  เด็กชายรักตะวัน จันทมิตร มัธยม 22/1
458  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เด็กหญิงปิยนุช มุ่ยชา มัธยม 22/1
459  เอาชีวิตรอดในโลกหุ่นยนต์  เด็กชายธีรพัฒน์ อิ่นแก้ว มัธยม 22/1
460  โดเรมอน สอนเรื่องร่างกาย ไขปัญหาสุขภาพ  เด็กชายอนุภาพ หวายเครือ มัธยม 22/2
461  ไอ้คุณผี  เด็กหญิงดอกรัก สุขหา มัธยม 33/2
462  ผัดง่ายหลายวิธี  เด็กหญิงสายป่าน โสภูเขียว มัธยม 33/2
463  ยิ้มของหนูดี  เด็กหญิงรุ่งทิวา ครองสุข มัธยม 33/2
464  ครอบครัวพอเพียง  เด็กหญิงวรรณรัตน์ ปราณีนิตย์ มัธยม 22/2
465  เอาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อน 7 ตอน กู้วิกฤตในญี่ปุ่น  เด็กหญิงปรีชญา คำพินิจ มัธยม 33/2
466  Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เ่ล่ม 4  เด็กชายสันติสุข ชำนาญปืน มัธยม 33/2
467  ไม่ยากถ้าอยากอารมณ์ดี  เด็กหญิงอรพรรณ แก้ววาปี มัธยม 22/2
468  การ์ตูนหลุยส์ เบรล  เด็กชายธัชพล สัญญากรณ์ มัธยม 33/2
469  เปิดโลกอารยธรรมจีน  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
470  สมบัติผู้ดี  เด็กหญิงพันธ์ทิวา โฮ่เพ็ชร มัธยม 33/2
471  สายลับวิทยาศาสตร์  เด็กชายกฤษดา จันทร์ปัญญา มัธยม 22/2
472  ศรีธนญชัย  เด็กชายชฎาเพชร ฝ่ายพลแสน มัธยม 33/2
473  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์  เด็กชายอนุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ มัธยม 22/1
474  ตาฟ้อนสอนหลาน เรื่อง คำพ้องเสียง  เด็กชายจีรศักดิ์ สรรเสริญ มัธยม 33/1
475  โดเรมอนสอนเลข เล่ม 3  เด็กชายธีภพ สุภาพักตร์ มัธยม 33/1
476  แฮรี่ พอตเตอร์  เด็กชายศุภกร พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
477  แมวซ่าส์ไขปริศนา ไดโนเสาร์นักล่า  เด็กชายวิทยา ไพลิน มัธยม 33/1
478  รู้โรค รู้ยา และการรักษาด้วยตนเอง  เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทรานนท์ มัธยม 33/1
479  พระมหาจักรพรรดิ์กับสงครามเสียกรุง ครั้งที่ 1  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
480  เครื่องหมายวรรคตอนการใช้พจนานุกรม  เด็กหญิงสุริยันต์ แก้วอุดร มัธยม 11/1
481  กีฬาเป็นยาวิเศษ  เด็กหญิงลัดดา บัวบาน มัธยม 33/1
482  หนูแป้งแปลงขุมทรัพย์  เด็กชายวรเมธ ใจชื้น มัธยม 33/1
483  การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย 5  เด็กชายภูริภัทร ดวงแว่ว มัธยม 33/1
484  มารยาทไทย  เด็กชายนพพร ศรีเจริญพร มัธยม 33/1
485  ผจญภัยอันตรายใกล้ตัว  เด็กชายฐปนวัฒน์ การุณจิตต์ มัธยม 33/1
486  เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก  เด็กหญิงธนนภ จันที มัธยม 33/1
487  คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  เด็กหญิงธนาภรณ์ สมตระกูล มัธยม 33/1
488  โครงงานชนะการประกวด คณิตศาสตร์  เด็กหญิงวิภาวรรณ หลักบุญ มัธยม 33/1
489  การละเล่นของเด็กไทย  เด็กหญิงชมพูนุช สาลีทอง มัธยม 33/1
490  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน เวียดมาน  เด็กชายธีรพัฒน์ อิ่นแก้ว มัธยม 22/1
491  โมโม่  เด็กหญิงธนพร นามเมือง มัธยม 22/1
492  โลกของเรา  เด็กชายรักตะวัน จันทมิตร มัธยม 22/1
493  พระมหาชนก  เด็กชายอโนทัย สุนทรานนท์ มัธยม 22/1
494  ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร  เด็กชายอิศรา พูลสวัสดิ์ มัธยม 22/1
495  เอาชีวิตรอดพีระมิดฟาโรห์เล่ม4  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ขุนทอง มัธยม 22/1
496  นี่เป็นโครงกระดูกของสัตว์ชนิดใด  เด็กชายนันทวัฒน์ สุมนทา มัธยม 22/1
497  ครอบครัวตึ๋งหนืด เกมซ่าท้าตึ๋งหนืด  เด็กหญิงธนพร นามเมือง มัธยม 22/1
498  ๑๐๐นิทาน๑,๐๐๐,๐๐๐กำลังใจ  เด็กชายณภัทร สุทธิประภา มัธยม 22/1
499  เดชาเปลี่ยนใจ  เด็กหญิงสุธิชา อนุกูล มัธยม 22/1
500  บารัก โอบามา การ์ตูน  เด็กหญิงชบา ทนุวงศ์ มัธยม 22/1
501  คำราชาศัพท์น่ารู้  เด็กชายธีรพัฒน์ อิ่นแก้ว มัธยม 22/1
502  โดเรมอน สอนคณิตศาสตร์ ตอน พิชิตโจทย์แสนสนุก  เด็กหญิงนฤมล ศิริมงคล มัธยม 11/1
503  คำที่มักเขียนผิด  เด็กหญิงไอรดา ศรีแก้ว มัธยม 22/1
504  รวมเีรื่อง นิทานแสนสนุก  เด็กชายวัชรากร อุตอามาตย์ มัธยม 22/1
505  โดเรมอน สอนวิทยาศาสตร์ ถาม-ตอบ ปัญหาวิทยาศาสตร์  เด็กหญิงอนุชาณี น้อยหนู มัธยม 22/1
506  มหัศจรรย์ แดนหรรษา  เด็กหญิงปิยนุช มุ่ยชา มัธยม 22/1
507  ใช้ชีวิตอย่างไรใหเไกลหมอ  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
508  ธรรมชาติพิสดาร นก  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ขุนทอง มัธยม 22/1
509  ลายศิลป์ไทย  เด็กชายพีรพัฒน์ ฉลาดล้น มัธยม 33/2
510  อาหารว่าง  เด็กชายพีรพัฒน์ ฉลาดล้น มัธยม 33/2
511  วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย  เด็กหญิงจิราลักษณ์ อ่อนเนตร มัธยม 33/2
512  แฮร์รี่พอตเตอร์ กับ ถ้วยอัคนี  เด็กหญิงกมลทิพย์ เวียงนนท์ มัธยม 33/2
513  จอมโจรนักวิทย์ 4 จอมมารภูเขาไฟนรก  เด็กหญิงพีมลดา ทัศนา มัธยม 33/2
514  เชื้อโรค  เด็กชายกฤติพงศ์ อินทพิเชฏฐ์ มัธยม 33/2
515  มัมมี่ไร้ชื่อ  เด็กชายคมสันต์ นิลขันธ์ มัธยม 33/2
516  เอาตัวรอด 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ตอน พิทักษ์สมบัติล้ำค่าในอียิปต์  เด็กชายสิรดนัย ผ่องวรรณ มัธยม 33/2
517  เรื่องสั้นสาระ ธรรมะพระบ้านนอก  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
518  ตะลุยโลกสิ่งแวดล้อม  เด็กชายนุติพงษ์ พงษ์วานิชสมบัติ มัธยม 33/1
519  นักสืบวิทยาศาสตร์  เด็กหญิงชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1
520  เอาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อน 7 ตอน กู้วิกฤตในญี่ปุ่น  เด็กหญิงวันปรารถนา มือสันเทียะ มัธยม 33/1
521  ไม่ยากถ้าอยากอารมณ์ดี  เด็กหญิงอัญมณี จันทร์สา มัธยม 33/1
522  ทรัพยากรน้ำ  เด็กชายนวพงศ์ ชิตมณี มัธยม 33/1
523  เอาตัวรอด 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ตอน พิทักษ์สมบัติล้ำค่าในอียิปต์  เด็กหญิงอินทุมา พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
524  เจ้าฟ้ากุณฑลมรกุฎฯ  เด็กหญิงอรอุมา ทองหาญ มัธยม 33/1
525  ความฝันของชะเอม  เด็กหญิงชลธิชา ฝักใฝ่ทรัพย์ มัธยม 33/1
526  100 100 อะไรเอ่ย  เด็กชายปลอบขวัญ ผดุงศิลป์ มัธยม 33/1
527  การละเล่นของเด็กไทย  เด็กหญิงปิยนุช มุ่ยชา มัธยม 22/1
528  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย7 ตอนกองทัพแมลงกลายพันธ์  เด็กชายกฤติพงศ์ อินทพิเชฏฐ์ มัธยม 33/2
529  หินทิเบต หินพลังจักรวาล  เด็กชายทยากร ค้าพริกไทย มัธยม 33/2
530  วีรบุรุษและบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย  เด็กชายศรายุทธ รัตนสุวรรณ มัธยม 33/2
531  คำที่มักเขียนผิด  เด็กชายจักรินทร์ สุขโข มัธยม 33/2
532  วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง มหาสมุทร  เด็กชายปริญญา พิลารัตน์ มัธยม 33/2
533  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์อันตราย  เด็กชายพงศกร ฉายะวิเศษพล มัธยม 33/2
534  มะมา..มานั่งสมาธิ  เด็กชายพิรเดช สุภาพพูล มัธยม 33/2
535  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโจรสลัด  เด็กชายคมสันต์ นิลขันธ์ มัธยม 33/2
536  แก๊งซ่าท้าทดลอง 10 ปริศนาความร้อน  เด็กหญิงเปมิกา มังคละสุ มัธยม 33/2
537  แก๊งซ่าท้าทดลอง 8 รหัสลับพันธุกรรม  เด็กหญิงจิราลักษณ์ อ่อนเนตร มัธยม 33/2
538  บารัก โอบามา การ์ตูน  เด็กชายอานนท์ ผิวอ่ำ มัธยม 33/2
539  มาร์ติน ลูเทอร์ คิง  เด็กหญิงสุพรรษา ไกรยา มัธยม 33/2
540  เอาชีวิตรอดในป่าอะเมซอน  เด็กหญิงผกาพรรณ พรหมเต็ม มัธยม 33/2
541  ไม่ยากถ้าอยากเป็นผู้นำ  เด็กหญิงพีมลดา ทัศนา มัธยม 33/2
542  ครอบครัวตึ๋งหนืด เกมซ่าท้าตึ๋งหนืด  เด็กชายสิรดนัย ผ่องวรรณ มัธยม 33/2
543  พระมหาชนก  เด็กชายชากร สืบจากป้อง มัธยม 33/2
544  กลุ่มวิชาทัสนศิลป์ ดนตรี เเละนาฏศิลป์  เด็กชายชากร สืบจากป้อง มัธยม 33/2
545  วิทยาศาสตร์แสนสนุก  เด็กชายวรเมศ ชมขุนทด มัธยม 11/1
546  ค่ายบางระจัน  เด็กหญิงนวินดา ฉิมพาลี มัธยม 11/1
547  ค่ายบางระจัน  เด็กหญิงนวินดา ฉิมพาลี มัธยม 11/1
548  กุ๋งกิ๋ง ท้องผูก  เด็กหญิงปิยนุช มุ่ยชา มัธยม 22/1
549  เล่าเรื่อง กากี  เด็กหญิงนวินดา ฉิมพาลี มัธยม 11/1
550  ตามรอยกำเนิดมนุษย์  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ขุนทอง มัธยม 22/1
551  ไม่ยากถ้าอยากมีจิตใจดี  เด็กหญิงปิยนุช มุ่ยชา มัธยม 22/1
552  ปลานึ่ง สารพัดนึ่ง-ตุ๋น  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
553  ธรรมชาติพิสดาร นก  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ขุนทอง มัธยม 22/1
554  มหัศจรรย์แดนหรรษา  เด็กชาย มัธยม 22/1
555  นิทานคณิตศาสตร์  เด็กหญิงณัฐชยา ธรรมเทียน มัธยม 22/1
556  พ่อมดแห่งอ็อซ  เด็กหญิง มัธยม 22/1
557  รู้รอบตัว  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
558  ขนมและน้ำผลไม้  เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เฮง มัธยม 33/1
559  ขนนกกับการบิน  เด็กหญิงชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1
560  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เด็กหญิงอรอุมา ทองหาญ มัธยม 33/1
561  นางสิบสอง  เด็กหญิงชลธิชา ฝักใฝ่ทรัพย์ มัธยม 33/1
562  ผจญภัยอันตรายใกล้ตัว  เด็กหญิงวันปรารถนา มือสันเทียะ มัธยม 33/1
563  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน เวียดมาน  เด็กหญิงวันปรารถนา มือสันเทียะ มัธยม 33/1
564  เอาชีวิตรอดในป่าอะเมซอน  เด็กหญิงอินทุมา พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
565  ไม่ยากถ้าไม่อยากอ้วน  เด็กหญิงอัญมณี จันทร์สา มัธยม 33/1
566  ข้าวมันไก่และข้าวมันประยุกต์  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
567  ศรีธนญชัย  เด็กหญิงชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1
568  ตาฟ้อนสอนหลาน เรื่อง คำพ้องเสียง  เด็กหญิงอินทุมา พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
569  โดเรมอน สอนวิทยาศาสตร์ โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว  เด็กหญิงอัญมณี จันทร์สา มัธยม 33/1
570  ตะลุยเรื่องวุ่นของวัยรุ่น  เด็กหญิงธนพร นามเมือง มัธยม 22/1
571  มหันตภัยมืด สารเคมีและสารสังเคราะห์  เด็กชายนันทวัฒน์ สุมนทา มัธยม 22/1
572  ถาม-ตอบ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น เล่ม 1  เด็กชายวัชรากร อุตอามาตย์ มัธยม 22/1
573  พระเวสสันดร พระชาติแห่งการให้  เด็กชายวันชัย แก้วสะอาด มัธยม 22/2
574  ทศชาติชาดก ฉบับการ์ตูน  เด็กชายพงศกร เรียมมนตรี มัธยม 22/2
575  สนุกกับเครยอง  เด็กชายคมกริช นะราช มัธยม 22/2
576  ขาวผ่องจอมตะกละ  เด็กชายณัฐภัทร บุญโกย มัธยม 22/2
577  กุ๋งกิ๋ง ท้องผูก  เด็กหญิงอัญมณี ด่านเกลี้ยกล่อม มัธยม 22/2
578  เมืองขวานทอง  เด็กหญิงวรรณภา จะออม มัธยม 22/2
579  คู่มือเงื่อนเชือก  เด็กชายสุชาติ เขียวมรกต มัธยม 22/2
580  ฉันเป็นครูพรรค์ไหนกันเนี่ย  เด็กหญิงชิดชนก เกษราธิกุล มัธยม 22/2
581  ขนมนิทานอ่านอร่อย  เด็กหญิงพนิดา มรรคเจริญ มัธยม 22/2
582  แมวซ่าส์ไขปริศนา ร่างกายมนุษย์  เด็กหญิงมนรดา ปิ่นรัตน์ มัธยม 22/2
583  ฉันรักในหลวง  เด็กหญิงเกสรา แก้วเขียว มัธยม 22/2
584  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย5 ตอนพลัดหลงในป่ามรณะ  เด็กหญิงศศิธร ม่วงเรือง มัธยม 22/2
585  รวบรวมประวัติชีวิตและผลงาน ของสุนทรภู่  เด็กหญิงมัจฉา โทตะ มัธยม 22/2
586  ฝึกระบายด้วยสีน้ำ  เด็กหญิงวรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1
587  ตะลุยโลกพลังงาน  เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทรานนท์ มัธยม 33/1
588  ในสวนศรี  เด็กชายวรเมธ ใจชื้น มัธยม 33/1
589  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย1 ตอนบุกป่าบอร์เนียว  เด็กชายศุภกร พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
590  กระเช้าดอกไม้  เด็กหญิงธนนภ จันที มัธยม 33/1
591  เจ้าชายน้อย  เด็กหญิงดอกรัก สุขหา มัธยม 33/2
592  โสดทั้งทีต้องเเฮปปี้ให้สุด  เด็กหญิงสายป่าน โสภูเขียว มัธยม 33/2
593  ตะลุยโลกธรรมชาติ  เด็กหญิงรุ่งทิวา ครองสุข มัธยม 33/2
594  จันทะโครบ  เด็กหญิงวรรณรัตน์ ปราณีนิตย์ มัธยม 22/2
595  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ร่างกายของเรา  เด็กชายพรพิพัฒน์ สร้อยมาลา มัธยม 22/2
596  พระลอ  เด็กชายชฎาเพชร ฝ่ายพลแสน มัธยม 33/2
597  พระราเมศวร ศึกสองราชวงศ์  เด็กชายภูวเดช เจริญลาภ มัธยม 33/2
598  พันท้ายนรสิงห์  เด็กชายกฤษดา จันทร์ปัญญา มัธยม 22/2
599  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ นก  เด็กชายอนุภาพ หวายเครือ มัธยม 22/2
600  จอมโจรนักวิทย์ 7 ฝ่าวิกฤตแรงยกระทึกขวัญ  เด็กชายธัชพล สัญญากรณ์ มัธยม 33/2
601  ชวนรู้เรื่องอึ  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
602  คำพ่อสอน  เด็กหญิงชมพูนุช สาลีทอง มัธยม 11/1
603  คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาาาต่างประเทศ  เด็กหญิงลัดดา บัวบาน มัธยม 33/1
604  ลูกกระต่ายฟล็อปซี่ ืบันนี่  เด็กหญิงสุธิชา อนุกูล มัธยม 22/1
605  การ์ตูนวิทยาศาสตร์แสนสนุก ตะลุยโลกแมลง  เด็กหญิงธนพร นามเมือง มัธยม 22/1
606  โดเรมอน สอนคณิตศษสตร์ การคูณ การหาร  เด็กหญิงอนุชาณี น้อยหนู มัธยม 22/1
607  การ์ตูนวิทยาศาสตร์แสนสนุก เอาชีวิตรอดในไซบีเรีย  เด็กชายภาณุพงศ์ ยิ่งทวีภาณุรัตน์ มัธยม 22/1
608  เล่าเรื่อง กากี  เด็กหญิงนวินดา ฉิมพาลี มัธยม 11/1
609  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อาวุธและชุดเกราะ  เด็กหญิงปิยนุช มุ่ยชา มัธยม 22/1
610  แผนที่โลกปัจจุบัน  เด็กหญิงไอรดา ศรีแก้ว มัธยม 22/1
611  ปฐมพยาบาล คู่บ้าน  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
612  รวมกฎหมาย กฎฺ ระเบียบ การบริหารงานบุคคลด้านกฎของข้าราขการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  เด็กหญิงธนพร นามเมือง มัธยม 22/1
613  การปลูกพ์ชไม่ใช้ดิน  เด็กชายรักตะวัน จันทมิตร มัธยม 22/1
614  รวมกฎหมาย กฎฺ ระเบียบ การบริหารงานบุคคลด้านกฎของข้าราขการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
615  เฮี้ยนดี ผีนานาชาติ  เด็กหญิงชบา ทนุวงศ์ มัธยม 22/1
616  ปริศนาวิทยาศาสตร์ เล่ม 2  เด็กหญิงอนุชาณี น้อยหนู มัธยม 22/1
617  กากี  เด็กชายอโนทัย สุนทรานนท์ มัธยม 22/1
618  สนุกกับการประดิษฐ์  เด็กชายธีรพัฒน์ อิ่นแก้ว มัธยม 22/1
619  รวมกฎหมาย กฎฺ ระเบียบ การบริหารงานบุคคลด้านกฎของข้าราขการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  เด็กหญิงธนพร นามเมือง มัธยม 22/1
620  ปฐมพยาบาล คู่บ้าน  เด็กหญิงสุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1
621  อาหารฝรั่งจานหลัก  เด็กหญิงไอรดา ศรีแก้ว มัธยม 22/1
622  ลิลิตนิทราชาคริต  เด็กหญิงนวินดา ฉิมพาลี มัธยม 11/1
623  พระมหาชนก  เด็กชายอิศรา พูลสวัสดิ์ มัธยม 22/1
624  แฮรี่ พอตเตอร์  เด็กชายธีรพัฒน์ อิ่นแก้ว มัธยม 22/1
625  พระมหาชนก  เด็กชายรักตะวัน จันทมิตร มัธยม 22/1
626  ถาม-ตอบ ปัญหาวิทยาศาสตร์  เด็กชายสันติสุข ชำนาญปืน มัธยม 33/2
627  คู่มือ กำจัดความเครียด  เด็กหญิงดอกรัก สุขหา มัธยม 33/2
628  แก้วหน้าม้า  เด็กหญิงสายป่าน โสภูเขียว มัธยม 33/2
629  การละเล่นของเด็กไทย  เด็กหญิงวิภาวรรณ หลักบุญ มัธยม 33/1
630  โดเรมอน สอนคณิตศาสตร์ รูป ตอน รูปทรง  เด็กชายวิทยา ไพลิน มัธยม 33/1
631  โดเรมอน สอนคณิตศาสตร์ ตอน การแก้ปัญหาโจทย์  เด็กชายภูริภัทร ดวงแว่ว มัธยม 33/1
632  สารานุกรม ดนตรี และเพลงไทย  เด็กชายนพพร ศรีเจริญพร มัธยม 33/1
633  ดนตรีนาฎศิลป์ขั้นพื้นฐาน  เด็กหญิงวรรณรัตน์ ปราณีนิตย์ มัธยม 22/2
634  เพลงไทยไพเราะ  เด็กหญิงปรีชญา คำพินิจ มัธยม 33/2
635  แก่นแท้ดนตรี  เด็กชายพีรพัฒน์ ฉลาดล้น มัธยม 33/2
636  รักษาโรคด้วยสมุนไพร  เด็กชายทยากร ค้าพริกไทย มัธยม 33/2
637  เดชาเปลี่ยนใจ  เด็กชายพิรเดช สุภาพพูล มัธยม 33/2
638  อะไรอยู่ในป่า  เด็กชายจักรินทร์ สุขโข มัธยม 33/2
639  แผนที่โลกสำหรับเด็ก  เด็กชายศรายุทธ รัตนสุวรรณ มัธยม 33/2
640  การเลี้ยงปลาสวยงาม  เด็กชายคมสันต์ นิลขันธ์ มัธยม 33/2
641  พูดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวัน  เด็กหญิงจิราลักษณ์ อ่อนเนตร มัธยม 33/2
642  ครอบครัวพอเพียง  เด็กหญิงเปมิกา มังคละสุ มัธยม 33/2
643  เอาตัวรอด 8 ปลอดภัยไว้ก่อน ตอน สกัดแผนลวงโลกในอเมริกาใต้  เด็กชายอานนท์ ผิวอ่ำ มัธยม 33/2
644  เอาตัวรอด 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ตอน พิทักษ์สมบัติล้ำค่าในอียิปต์  เด็กหญิงสุพรรษา ไกรยา มัธยม 33/2
645  เจ้าฟ้ากุณฑลมรกุฎฯ  เด็กชายสิรดนัย ผ่องวรรณ มัธยม 33/2
646  ตำราอาหาร ไทย จีน ฝรั่ง 400 ชนิด  เด็กชายพงศกร ฉายะวิเศษพล มัธยม 33/2
647  เฮฮาในแคมป์วิทยาศาสตร์  เด็กหญิงผกาพรรณ พรหมเต็ม มัธยม 33/2
648  เงินทองของมีค่า  เด็กหญิงพีมลดา ทัศนา มัธยม 33/2
649  ของชำร่วยและของที่ระลึก  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
650  โดเรมอน สอนเรื่องร่างกาย (การย่อยอาหาร)  เด็กชาย มัธยม 33/1
651  ฝึกสมอง ลองปัญญาื อะไรเอ่ย (สูตรโบราณ)  เด็กหญิงพันธ์ทิวา โฮ่เพ็ชร มัธยม 33/2
652  การ์ตูนวิทยาศาสตร์แสนสนุก เอาชีวิตรอดในป่าอะเมซอน  เด็กหญิงปรีชญา คำพินิจ มัธยม 33/2
653  เอาชีวิตรอดในทุ่งหญ้าแอฟริกา  เด็กชายอนุภาพ หวายเครือ มัธยม 22/2
654  ไม่ยากถ้าอยากรู้จักให้อภัย  เด็กหญิงชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2
655  ตะลุยเรื่องวุ่นของวัยรุ่น  เด็กหญิงสายป่าน โสภูเขียว มัธยม 33/2
656  เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา  เด็กหญิงดอกรัก สุขหา มัธยม 33/2
657  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์  เด็กชายพรพิพัฒน์ สร้อยมาลา มัธยม 22/2
658  นอนไม่หลับ รักษาด้วยธรรมชาติบำบัด  เด็กชายกฤษดา จันทร์ปัญญา มัธยม 22/2
659  ทศชาติชาดก ฉบับการ์ตูน  เด็กหญิงวรรณรัตน์ ปราณีนิตย์ มัธยม 22/2
660  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย5 ตอนพลัดหลงในป่ามรณะ  เด็กชายสันติสุข ชำนาญปืน มัธยม 33/2
661  ไม่ยากถ้าอยากทำขนม  เด็กหญิงอรพรรณ แก้ววาปี มัธยม 22/2
662  จอมโจรนักวิทย์ 6 ยุืทธภูมิแห่งแสงและเงา  เด็กชายธัชพล สัญญากรณ์ มัธยม 33/2
663  โจรสลัด  เด็กชายชฎาเพชร ฝ่ายพลแสน มัธยม 33/2
664  แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเจ้าชายเลือดผสม  เด็กหญิงรุ่งทิวา ครองสุข มัธยม 33/2
665  รวมเพลงและบทอาขยาน ชั้น ป.1-3  เด็กหญิงพลอยทราย เหี่ยวทอง มัธยม 33/1
666  อาร์คีมิดีส  เด็กชายปลอบขวัญ ผดุงศิลป์ มัธยม 33/1
667  เอาชีวิตรอดในสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้  เด็กชายนุติพงษ์ พงษ์วานิชสมบัติ มัธยม 33/1
668  คู่มือฐานข้อมูล พืชพิษ  เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เฮง มัธยม 33/1
669  ผลึกและอัญมณี  เด็กชายธีรศักดิ์ แซ่ล้อ มัธยม 33/1
670  ตำนานคนสู้ชีวิตเศรษฐีอาหารจานด่วน  เด็กชายนวพงศ์ ชิตมณี มัธยม 33/1
671  เอาชีวิตรอดตะลุยป่ามหาลัย7 ตอนกองทัพแมลงกลายพันธ์  เด็กชายฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1
672  วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง สำรวจโลก  เด็กหญิงชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1
673  ครอบครัวนักคิด ตอน วงจรชีวิตผีเสื้อ  เด็กหญิงพลอยทราย เหี่ยวทอง มัธยม 33/1
674  วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย  เด็กหญิงวันปรารถนา มือสันเทียะ มัธยม 33/1
675  การ์ตูนวิทยาศาสตร์แสนสนุก เอาชีวิตรอดในไซบีเรีย  เด็กหญิงอินทุมา พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1
676  วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง เอกภพ  เด็กหญิงอัญมณี จันทร์สา มัธยม 33/1
677  จอมโจรนักวิทย์ 4 จอมมารภูเขาไฟนรก  เด็กหญิงชลธิชา ฝักใฝ่ทรัพย์ มัธยม 33/1
678  ไม่ยากถ้าอยากอารมณ์ดี  เด็กหญิงอรอุมา ทองหาญ มัธยม 33/1
679  ปาร์ตี้ผีดูดเลือด  เด็กหญิงพรวดี วิสติ มัธยม 33/1
680  คลื่นสีฟ้ากับหัวใจงู  เด็กชายมนัสนันท์ เมธา มัธยม 33/1
681  ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน เวียดมาน  เด็กชายพีรพัฒน์ วิบูลย์พืช มัธยม 33/1
682  การทดลองวิทยาศาสตร์พาเพลิน  เด็กชายณัฐสิทธิ์ ขจรกลิ่น มัธยม 33/1