สุทธิดา ปินะถา

ID : 6049
มัธยม 11/1

รายการหนังสือที่อ่าน

1.100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์
2017-09-14
[ยังไม่ได้คืน]


2.อุทยานประวัตฺศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
2017-09-07
[คืนหนังสือแล้ว]


3.อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร
2017-09-07
[คืนหนังสือแล้ว]


4.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ
2017-09-07
[คืนหนังสือแล้ว]


5.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โลกของเรา
2017-09-07
[คืนหนังสือแล้ว]


6.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อวกาศ
2017-09-07
[คืนหนังสือแล้ว]


7.พระมหาจักรพรรดิ์กับสงครามเสียกรุง ครั้งที่ 1
2017-08-31
[คืนหนังสือแล้ว]


8.100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
2017-08-31
[คืนหนังสือแล้ว]


9.โครงงานชนะการประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2017-08-10
[คืนหนังสือแล้ว]


10.มารยาทไทย
2017-07-13
[คืนหนังสือแล้ว]


11.ใช้ชีวิตอย่างไรใหเไกลหมอ
2017-07-06
[คืนหนังสือแล้ว]


12.ปลานึ่ง สารพัดนึ่ง-ตุ๋น
2017-06-19
[คืนหนังสือแล้ว]


13.ปฐมพยาบาล คู่บ้าน
2017-06-15
[ยังไม่ได้คืน]


14.รวมกฎหมาย กฎฺ ระเบียบ การบริหารงานบุคคลด้านกฎของข้าราขการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
2017-06-15
[คืนหนังสือแล้ว]


15.ปฐมพยาบาล คู่บ้าน
2017-06-15
[คืนหนังสือแล้ว]