รายการยืมหนังสือวันนี้ 16 มิ.ย.

ยอดการยืมหนังสือปีการศึกษา 2560 จำนวน 682 เล่ม

ลำดับ - ชื่อหนังสือ ผู้ยืม ยืมวันที่ เวลา กำหนดคืน