10 อันดับยอดนักอ่าน (ขยาย)   5 อันดับหนังสือยอดนิยมอ่าน...
เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น อ่าน
6682  มาริสา อุตมะ มัธยม 22/2 18 เล่ม
6606  วรัทยา ตั๊นงาม มัธยม 33/1 17 เล่ม
6678  ธิติวุฒิ ใยบุญมี มัธยม 22/2 16 เล่ม
6049  สุทธิดา ปินะถา มัธยม 11/1 15 เล่ม
6212  ชนัดดา ฟับประโคน มัธยม 33/2 15 เล่ม
5709  ฉัตรมงคล สมนาม มัธยม 33/1 13 เล่ม
5724  ชลพรรษ วรรณบดีนิมิต มัธยม 33/1 12 เล่ม
6318  อัญมณี จันทร์สา มัธยม 33/1 11 เล่ม
6490  อินทุมา พงษ์พันธ์ มัธยม 33/1 11 เล่ม
6335  วันปรารถนา มือสันเทียะ มัธยม 33/1 11 เล่ม
วันนี้มีผู้ยืมหนังสือ 0 คน
เดือนนี้มีผู้ยืมหนังสือ 682 คน
ปีนี้มีผู้ยืมหนังสือ 682 คน
 

กุ๋งกิ๋ง ท้องผูก
ไม่ยากถ้าอยากอารมณ์ดี
ไม่ยากถ้าอยากรู้จักให้อภัย
การละเล่นของเด็กไทย
ล่าขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้า ใน เวียดมาน