ID : 6487

ด.ญ.ชมพูนุช สาลีทอง

มัธยม 33/1

3
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  เชียงใหม่
 ยืมได้ 7 วัน
31 ส.ค.
เวลา 12:40:51
15 ก.ย.
เวลา 12:24:41
คืนหนังสือแล้ว
2  โดเรมอน สอนเรื่องร่างกาย(กล้ามเนื้อและกระดูก)
 ยืมได้ 7 วัน
24 ส.ค.
เวลา 12:36:55
31 ส.ค.
เวลา 12:31:11
คืนหนังสือแล้ว
3  การละเล่นของเด็กไทย
 ยืมได้ 7 วัน
06 ก.ค.
เวลา 12:44:09
06 ก.ค.
เวลา 12:57:01
คืนหนังสือแล้ว