ID : 6495

ด.ช.พิรเดช สุภาพพูล

มัธยม 33/2

6
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน
 ยืมได้ 7 วัน
12 ก.ย.
เวลา 14:06:44
12 ก.ย.
เวลา 14:35:45
คืนหนังสือแล้ว
2  วัยแห่งชีวิต ย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลง
 ยืมได้ 7 วัน
05 ก.ย.
เวลา 13:58:47
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน
3  สิ่งมีชีวิตในป่า
 ยืมได้ 7 วัน
29 ส.ค.
เวลา 14:02:26
29 ส.ค.
เวลา 14:35:07
คืนหนังสือแล้ว
4  เปิดโลกอารยธรรมยุคหิน
 ยืมได้ 7 วัน
01 ส.ค.
เวลา 14:38:16
08 ส.ค.
เวลา 14:35:11
คืนหนังสือแล้ว
5  มะมา..มานั่งสมาธิ
 ยืมได้ 7 วัน
20 มิ.ย.
เวลา 14:29:12
01 ส.ค.
เวลา 14:07:56
คืนหนังสือแล้ว
6  เดชาเปลี่ยนใจ
 ยืมได้ 7 วัน
13 มิ.ย.
เวลา 14:39:28
20 มิ.ย.
เวลา 14:24:49
คืนหนังสือแล้ว