ID : 6488

ด.ญ.วรรณรัตน์ ปราณีนิตย์

มัธยม 22/2

9
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  พระราเมศวร ศึกสองราชวงศ์
 ยืมได้ 7 วัน
24 ส.ค.
เวลา 13:56:38
15 ก.ย.
เวลา 12:02:40
คืนหนังสือแล้ว
2  สโนว์ไวท์ฉลาดใช้เงิน
 ยืมได้ 7 วัน
10 ส.ค.
เวลา 14:35:37
24 ส.ค.
เวลา 13:53:46
คืนหนังสือแล้ว
3  นิทานร้อยกรองชาดก แม่โค แม่เสือ
 ยืมได้ 7 วัน
10 ส.ค.
เวลา 14:17:40
10 ส.ค.
เวลา 14:28:16
คืนหนังสือแล้ว
4  พระพุทธประวัติ สำหรับเยาวชน
 ยืมได้ 7 วัน
20 ก.ค.
เวลา 14:04:05
20 ก.ค.
เวลา 14:23:26
คืนหนังสือแล้ว
5  กากี
 ยืมได้ 7 วัน
13 ก.ค.
เวลา 14:25:38
20 ก.ค.
เวลา 14:00:05
คืนหนังสือแล้ว
6  ครอบครัวพอเพียง
 ยืมได้ 7 วัน
06 ก.ค.
เวลา 14:16:59
13 ก.ค.
เวลา 14:01:49
คืนหนังสือแล้ว
7  จันทะโครบ
 ยืมได้ 7 วัน
15 มิ.ย.
เวลา 14:46:22
06 ก.ค.
เวลา 13:59:20
คืนหนังสือแล้ว
8  ดนตรีนาฎศิลป์ขั้นพื้นฐาน
 ยืมได้ 7 วัน
13 มิ.ย.
เวลา 15:06:29
06 ก.ค.
เวลา 14:00:21
คืนหนังสือแล้ว
9  ทศชาติชาดก ฉบับการ์ตูน
 ยืมได้ 7 วัน
08 มิ.ย.
เวลา 14:11:09
15 มิ.ย.
เวลา 14:08:58
คืนหนังสือแล้ว