ID : 6486

ด.ช.นันทวัฒน์ สุมนทา

มัธยม 22/1

5
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  เมืองขวานทอง
 ยืมได้ 7 วัน
07 ก.ย.
เวลา 10:28:38
07 ก.ย.
เวลา 10:41:24
คืนหนังสือแล้ว
2  ป้องกันภัยใกล้ตัว
 ยืมได้ 7 วัน
10 ส.ค.
เวลา 10:50:28
10 ส.ค.
เวลา 10:59:42
คืนหนังสือแล้ว
3  วันฉัตรมงคล
 ยืมได้ 7 วัน
13 ก.ค.
เวลา 10:49:17
13 ก.ค.
เวลา 11:05:10
คืนหนังสือแล้ว
4  นี่เป็นโครงกระดูกของสัตว์ชนิดใด
 ยืมได้ 7 วัน
06 ก.ค.
เวลา 10:48:12
13 ก.ค.
เวลา 10:39:33
คืนหนังสือแล้ว
5  มหันตภัยมืด สารเคมีและสารสังเคราะห์
 ยืมได้ 7 วัน
16 มิ.ย.
เวลา 13:19:38
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน