ID : 6600

ด.ช.คมสันต์ นิลขันธ์

มัธยม 33/2

6
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  อ่านให้เป็น เขียนให้ถูก
 ยืมได้ 7 วัน
12 ก.ย.
เวลา 14:28:45
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน
2  นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง)
 ยืมได้ 7 วัน
12 ก.ย.
เวลา 14:08:26
12 ก.ย.
เวลา 14:27:53
คืนหนังสือแล้ว
3  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ
 ยืมได้ 7 วัน
08 ส.ค.
เวลา 14:33:04
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน
4  มัมมี่ไร้ชื่อ
 ยืมได้ 7 วัน
04 ก.ค.
เวลา 14:23:04
12 ก.ค.
เวลา 09:42:24
คืนหนังสือแล้ว
5  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโจรสลัด
 ยืมได้ 7 วัน
20 มิ.ย.
เวลา 14:28:15
14 ก.ค.
เวลา 09:12:12
คืนหนังสือแล้ว
6  การเลี้ยงปลาสวยงาม
 ยืมได้ 7 วัน
13 มิ.ย.
เวลา 14:35:54
20 มิ.ย.
เวลา 14:16:07
คืนหนังสือแล้ว