ID : 6614

ด.ญ.วรรณภา จะออม

มัธยม 22/2

5
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  วิทยุเก่า เก่า
 ยืมได้ 7 วัน
15 ธ.ค.
เวลา 15:43:35
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน
2  แบคทีเรียกินน้ำมัน มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋ว
 ยืมได้ 7 วัน
08 ก.ย.
เวลา 09:51:34
15 ก.ย.
เวลา 11:22:06
คืนหนังสือแล้ว
3  ปฐมพยาบาล
 ยืมได้ 7 วัน
21 ก.ค.
เวลา 10:02:56
08 ก.ย.
เวลา 09:41:38
คืนหนังสือแล้ว
4  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรก้าวหน้า เกริก ท่วมกลาง
 ยืมได้ 7 วัน
14 ก.ค.
เวลา 10:03:11
21 ก.ค.
เวลา 09:39:29
คืนหนังสือแล้ว
5  เมืองขวานทอง
 ยืมได้ 7 วัน
16 มิ.ย.
เวลา 10:14:22
14 ก.ค.
เวลา 09:50:05
คืนหนังสือแล้ว