ID : 6677

ด.ช.วันชัย แก้วสะอาด

มัธยม 22/2

6
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  สัตว์เลื้อยคลาน
 ยืมได้ 7 วัน
08 ธ.ค.
เวลา 13:48:22
04 ม.ค.
เวลา 11:41:19
คืนหนังสือแล้ว
2  กิโลกรัม ชั่งน้ำหนักสารพัน
 ยืมได้ 7 วัน
08 ก.ย.
เวลา 09:52:11
15 ก.ย.
เวลา 11:21:33
คืนหนังสือแล้ว
3  อัญมณี กับ 12 ราศี
 ยืมได้ 7 วัน
01 ก.ย.
เวลา 10:05:58
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน
4  เพนกวิน
 ยืมได้ 7 วัน
21 ก.ค.
เวลา 10:08:02
01 ก.ย.
เวลา 09:59:46
คืนหนังสือแล้ว
5  นกป่าหายาก
 ยืมได้ 7 วัน
14 ก.ค.
เวลา 10:01:16
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน
6  พระเวสสันดร พระชาติแห่งการให้
 ยืมได้ 7 วัน
16 มิ.ย.
เวลา 10:20:02
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน