ID : 6684

ด.ช.ทักษิณ มากนอก

มัธยม 22/2

2
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  กีฬาเป็นยาวิเศษ
 ยืมได้ 7 วัน
21 ก.ค.
เวลา 09:54:38
25 ก.ค.
เวลา 14:50:27
คืนหนังสือแล้ว
2  ชาร์ล ดาร์วิน
 ยืมได้ 7 วัน
14 ก.ค.
เวลา 09:55:49
21 ก.ค.
เวลา 09:45:57
คืนหนังสือแล้ว