ID : 6676

ด.ช.วรเมศ ชมขุนทด

มัธยม 11/1

2
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เ่ล่ม 4
 ยืมได้ 7 วัน
25 ก.ค.
เวลา 14:44:57
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน
2  วิทยาศาสตร์แสนสนุก
 ยืมได้ 7 วัน
20 มิ.ย.
เวลา 11:34:48
13 ก.ค.
เวลา 10:30:28
คืนหนังสือแล้ว