ID : 5924

ด.ช.รักตะวัน จันทมิตร

มัธยม 22/1

9
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โลกของเรา
 ยืมได้ 7 วัน
07 ก.ย.
เวลา 10:49:03
07 ก.ย.
เวลา 11:01:38
คืนหนังสือแล้ว
2  ภูมิแพ้ รักษาอย่างธรรมชาติบำบัด
 ยืมได้ 7 วัน
07 ก.ย.
เวลา 10:42:03
07 ก.ย.
เวลา 10:48:37
คืนหนังสือแล้ว
3  มุงคุด
 ยืมได้ 7 วัน
07 ก.ย.
เวลา 10:28:04
07 ก.ย.
เวลา 10:39:49
คืนหนังสือแล้ว
4  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
 ยืมได้ 7 วัน
31 ส.ค.
เวลา 10:34:05
07 ก.ย.
เวลา 10:16:44
คืนหนังสือแล้ว
5  นิทานพื้นบ้านภูมิปัญญาทางภาษา
 ยืมได้ 7 วัน
10 ส.ค.
เวลา 10:40:01
10 ส.ค.
เวลา 10:49:25
คืนหนังสือแล้ว
6  สัตว์พวกปลา
 ยืมได้ 7 วัน
13 ก.ค.
เวลา 10:34:21
13 ก.ค.
เวลา 11:04:39
คืนหนังสือแล้ว
7  โลกของเรา
 ยืมได้ 7 วัน
06 ก.ค.
เวลา 10:53:17
13 ก.ค.
เวลา 10:27:40
คืนหนังสือแล้ว
8  การปลูกพ์ชไม่ใช้ดิน
 ยืมได้ 7 วัน
15 มิ.ย.
เวลา 10:46:20
06 ก.ค.
เวลา 10:54:26
คืนหนังสือแล้ว
9  พระมหาชนก
 ยืมได้ 7 วัน
15 มิ.ย.
เวลา 10:37:51
15 มิ.ย.
เวลา 10:44:42
คืนหนังสือแล้ว