ID : 5983

ด.ญ.พนิดา มรรคเจริญ

มัธยม 22/2

5
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  กระเป๋าใบใหม่
 ยืมได้ 7 วัน
08 ก.ย.
เวลา 09:50:15
15 ก.ย.
เวลา 11:23:01
คืนหนังสือแล้ว
2  แผนการจัดการเรียนรู้บรูณาการ
 ยืมได้ 7 วัน
01 ก.ย.
เวลา 10:07:33
08 ก.ย.
เวลา 09:46:13
คืนหนังสือแล้ว
3  หนึ่งเด็กขยัน
 ยืมได้ 7 วัน
21 ก.ค.
เวลา 09:59:42
01 ก.ย.
เวลา 09:59:10
คืนหนังสือแล้ว
4  โครงสร้างภายในของพืช
 ยืมได้ 7 วัน
14 ก.ค.
เวลา 09:57:32
21 ก.ค.
เวลา 09:42:07
คืนหนังสือแล้ว
5  ขนมนิทานอ่านอร่อย
 ยืมได้ 7 วัน
16 มิ.ย.
เวลา 10:06:27
14 ก.ค.
เวลา 09:50:31
คืนหนังสือแล้ว