ID : 6210

ด.ญ.จิตรา สุดใจ

มัธยม 22/2

2
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  ตาฟ้อนสอนหลาน เรื่อง คำพ้องเสียง
 ยืมได้ 7 วัน
21 ก.ค.
เวลา 10:03:25
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน
2  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 ยืมได้ 7 วัน
14 ก.ค.
เวลา 10:00:10
14 ก.ค.
เวลา 10:09:07
คืนหนังสือแล้ว