ID : 6049

ด.ญ.สุทธิดา ปินะถา

มัธยม 11/1

15
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์
 ยืมได้ 7 วัน
14 ก.ย.
เวลา 10:59:21
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน
2  อุทยานประวัตฺศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
 ยืมได้ 7 วัน
07 ก.ย.
เวลา 11:01:10
14 ก.ย.
เวลา 10:55:36
คืนหนังสือแล้ว
3  อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร
 ยืมได้ 7 วัน
07 ก.ย.
เวลา 10:53:13
07 ก.ย.
เวลา 11:00:43
คืนหนังสือแล้ว
4  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ
 ยืมได้ 7 วัน
07 ก.ย.
เวลา 10:46:15
07 ก.ย.
เวลา 10:52:40
คืนหนังสือแล้ว
5  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โลกของเรา
 ยืมได้ 7 วัน
07 ก.ย.
เวลา 10:37:43
07 ก.ย.
เวลา 10:43:26
คืนหนังสือแล้ว
6  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อวกาศ
 ยืมได้ 7 วัน
07 ก.ย.
เวลา 10:29:37
07 ก.ย.
เวลา 10:36:47
คืนหนังสือแล้ว
7  พระมหาจักรพรรดิ์กับสงครามเสียกรุง ครั้งที่ 1
 ยืมได้ 7 วัน
31 ส.ค.
เวลา 10:38:03
07 ก.ย.
เวลา 10:18:58
คืนหนังสือแล้ว
8  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
 ยืมได้ 7 วัน
31 ส.ค.
เวลา 10:36:32
07 ก.ย.
เวลา 10:19:13
คืนหนังสือแล้ว
9  โครงงานชนะการประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยืมได้ 7 วัน
10 ส.ค.
เวลา 10:38:20
24 ส.ค.
เวลา 14:23:31
คืนหนังสือแล้ว
10  มารยาทไทย
 ยืมได้ 7 วัน
13 ก.ค.
เวลา 10:36:55
13 ก.ค.
เวลา 11:02:54
คืนหนังสือแล้ว
11  ใช้ชีวิตอย่างไรใหเไกลหมอ
 ยืมได้ 7 วัน
06 ก.ค.
เวลา 10:35:35
13 ก.ค.
เวลา 10:26:14
คืนหนังสือแล้ว
12  ปลานึ่ง สารพัดนึ่ง-ตุ๋น
 ยืมได้ 7 วัน
19 มิ.ย.
เวลา 14:40:05
23 มิ.ย.
เวลา 14:26:38
คืนหนังสือแล้ว
13  ปฐมพยาบาล คู่บ้าน
 ยืมได้ 7 วัน
15 มิ.ย.
เวลา 10:46:58
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน
14  รวมกฎหมาย กฎฺ ระเบียบ การบริหารงานบุคคลด้านกฎของข้าราขการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
 ยืมได้ 7 วัน
15 มิ.ย.
เวลา 10:45:40
15 มิ.ย.
เวลา 10:45:53
คืนหนังสือแล้ว
15  ปฐมพยาบาล คู่บ้าน
 ยืมได้ 7 วัน
15 มิ.ย.
เวลา 10:42:06
15 มิ.ย.
เวลา 10:44:42
คืนหนังสือแล้ว