ID : 6117

ด.ญ.มนรดา ปิ่นรัตน์

มัธยม 22/2

8
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  ผิวหนัง เกราะคุ้มครองกาย
 ยืมได้ 7 วัน
14 ธ.ค.
เวลา 13:41:18
00
เวลา 00:00:00
ยังไม่ได้คืน
2  ทำดีเสียก่อนตาย
 ยืมได้ 7 วัน
14 ธ.ค.
เวลา 13:29:40
14 ธ.ค.
เวลา 13:40:49
คืนหนังสือแล้ว
3  ท้าวสุรนารี
 ยืมได้ 7 วัน
14 ธ.ค.
เวลา 13:15:01
14 ธ.ค.
เวลา 13:29:22
คืนหนังสือแล้ว
4  พระมงกุฎเกล้าฯกับสงครามโลกครั้งแรก
 ยืมได้ 7 วัน
08 ก.ย.
เวลา 09:44:41
12 ก.ย.
เวลา 14:46:21
คืนหนังสือแล้ว
5  เคมีเล่มเล็ก
 ยืมได้ 7 วัน
01 ก.ย.
เวลา 09:58:09
08 ก.ย.
เวลา 09:37:39
คืนหนังสือแล้ว
6  แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว
 ยืมได้ 7 วัน
21 ก.ค.
เวลา 10:01:19
25 ก.ค.
เวลา 14:53:35
คืนหนังสือแล้ว
7  เปิดโลกอารยธรรมอียิปต์สมัยจักรวรรดิ
 ยืมได้ 7 วัน
14 ก.ค.
เวลา 09:54:13
21 ก.ค.
เวลา 09:37:35
คืนหนังสือแล้ว
8  แมวซ่าส์ไขปริศนา ร่างกายมนุษย์
 ยืมได้ 7 วัน
16 มิ.ย.
เวลา 10:05:13
14 ก.ค.
เวลา 09:47:38
คืนหนังสือแล้ว