ID : 5840

ด.ญ.วิภาวรรณ หลักบุญ

มัธยม 33/1

8
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  กุ๋งกิ๋ง ท้องผูก
 ยืมได้ 7 วัน
31 ส.ค.
เวลา 12:35:43
31 ส.ค.
เวลา 12:47:48
คืนหนังสือแล้ว
2  ผจญภัยนอกห้องแล็บ
 ยืมได้ 7 วัน
24 ส.ค.
เวลา 12:36:23
31 ส.ค.
เวลา 12:33:39
คืนหนังสือแล้ว
3  เคมี
 ยืมได้ 7 วัน
10 ส.ค.
เวลา 12:23:40
24 ส.ค.
เวลา 12:30:04
คืนหนังสือแล้ว
4  ร่างกายมนุษย์
 ยืมได้ 7 วัน
03 ส.ค.
เวลา 12:29:22
10 ส.ค.
เวลา 12:08:28
คืนหนังสือแล้ว
5  รักษ์น้ำ
 ยืมได้ 7 วัน
20 ก.ค.
เวลา 12:30:08
03 ส.ค.
เวลา 12:20:25
คืนหนังสือแล้ว
6  Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เ่ล่ม 6
 ยืมได้ 7 วัน
13 ก.ค.
เวลา 12:40:04
20 ก.ค.
เวลา 12:24:14
คืนหนังสือแล้ว
7  โครงงานชนะการประกวด คณิตศาสตร์
 ยืมได้ 7 วัน
06 ก.ค.
เวลา 12:46:26
13 ก.ค.
เวลา 12:21:04
คืนหนังสือแล้ว
8  การละเล่นของเด็กไทย
 ยืมได้ 7 วัน
13 มิ.ย.
เวลา 15:12:34
20 มิ.ย.
เวลา 14:57:54
คืนหนังสือแล้ว