ID : 6297

ด.ช.ชฎาเพชร ฝ่ายพลแสน

มัธยม 33/2

5
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วบวชเณร
 ยืมได้ 7 วัน
24 ส.ค.
เวลา 14:29:52
14 ก.ย.
เวลา 14:37:20
คืนหนังสือแล้ว
2  นักชกนักชนเจอ
 ยืมได้ 7 วัน
13 ก.ค.
เวลา 14:35:08
24 ส.ค.
เวลา 13:52:02
คืนหนังสือแล้ว
3  ศรีธนญชัย
 ยืมได้ 7 วัน
06 ก.ค.
เวลา 14:04:51
13 ก.ค.
เวลา 13:57:17
คืนหนังสือแล้ว
4  พระลอ
 ยืมได้ 7 วัน
15 มิ.ย.
เวลา 14:43:01
06 ก.ค.
เวลา 14:04:24
คืนหนังสือแล้ว
5  โจรสลัด
 ยืมได้ 7 วัน
08 มิ.ย.
เวลา 14:08:39
15 มิ.ย.
เวลา 14:02:54
คืนหนังสือแล้ว