ID : 5722

ด.ญ.ศศิวิมล แซ่เฮง

มัธยม 33/1

5
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  กระต่ายตื่นตูม
 ยืมได้ 7 วัน
11 ก.ย.
เวลา 10:27:40
03 ต.ค.
เวลา 12:21:28
คืนหนังสือแล้ว
2  เรียนยังไงให้เก่งอย่างเทพ
 ยืมได้ 7 วัน
04 ก.ย.
เวลา 11:06:40
11 ก.ย.
เวลา 10:21:13
คืนหนังสือแล้ว
3  ตำราการเลี้ยงปลาตู้
 ยืมได้ 7 วัน
24 ก.ค.
เวลา 10:54:52
31 ก.ค.
เวลา 10:27:29
คืนหนังสือแล้ว
4  ขนมและน้ำผลไม้
 ยืมได้ 7 วัน
19 มิ.ย.
เวลา 11:03:25
03 ก.ค.
เวลา 10:26:42
คืนหนังสือแล้ว
5  คู่มือฐานข้อมูล พืชพิษ
 ยืมได้ 7 วัน
05 มิ.ย.
เวลา 11:04:50
12 มิ.ย.
เวลา 10:32:20
คืนหนังสือแล้ว