ID : 5712

ด.ช.พีรพัฒน์ ฉลาดล้น

มัธยม 33/2

4
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  จดหมายลับของพ่อ
 ยืมได้ 7 วัน
29 ส.ค.
เวลา 14:21:07
05 ก.ย.
เวลา 13:59:13
คืนหนังสือแล้ว
2  ลายศิลป์ไทย
 ยืมได้ 7 วัน
04 ก.ค.
เวลา 14:35:06
04 ก.ค.
เวลา 14:35:17
คืนหนังสือแล้ว
3  อาหารว่าง
 ยืมได้ 7 วัน
04 ก.ค.
เวลา 14:33:17
12 ก.ค.
เวลา 09:42:42
คืนหนังสือแล้ว
4  แก่นแท้ดนตรี
 ยืมได้ 7 วัน
13 มิ.ย.
เวลา 14:41:00
04 ก.ค.
เวลา 14:34:42
คืนหนังสือแล้ว