ID : 5728

ด.ญ.จิราลักษณ์ อ่อนเนตร

มัธยม 33/2

8
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  100 เรื่ิองน่ารู้ในลาว
 ยืมได้ 7 วัน
29 ส.ค.
เวลา 14:21:33
05 ก.ย.
เวลา 13:57:43
คืนหนังสือแล้ว
2  100 เรื่องน่ารู้ในไทย
 ยืมได้ 7 วัน
22 ส.ค.
เวลา 14:30:13
29 ส.ค.
เวลา 13:58:35
คืนหนังสือแล้ว
3  จอมโจรนักวิทย์ 5 จุดศูนย์ถ่วงสะเทือนพิภพ
 ยืมได้ 7 วัน
08 ส.ค.
เวลา 14:31:40
22 ส.ค.
เวลา 13:49:57
คืนหนังสือแล้ว
4  ครอบครัวพอเพียง
 ยืมได้ 7 วัน
01 ส.ค.
เวลา 14:11:07
08 ส.ค.
เวลา 13:57:39
คืนหนังสือแล้ว
5  ตามรอยกำเนิดมนุษย์
 ยืมได้ 7 วัน
25 ก.ค.
เวลา 14:04:01
01 ส.ค.
เวลา 14:09:33
คืนหนังสือแล้ว
6  วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย
 ยืมได้ 7 วัน
04 ก.ค.
เวลา 14:32:22
12 ก.ค.
เวลา 13:43:31
คืนหนังสือแล้ว
7  แก๊งซ่าท้าทดลอง 8 รหัสลับพันธุกรรม
 ยืมได้ 7 วัน
20 มิ.ย.
เวลา 14:26:24
12 ก.ค.
เวลา 13:43:14
คืนหนังสือแล้ว
8  พูดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวัน
 ยืมได้ 7 วัน
13 มิ.ย.
เวลา 14:34:38
20 มิ.ย.
เวลา 14:14:27
คืนหนังสือแล้ว