ID : 6387

ด.ช.อิศรา พูลสวัสดิ์

มัธยม 22/1

4
 
ปีนี้อ่านหนังสืออะไรไปบ้าง
ลำดับ Photo Book Name ยืมวันที่ วันที่นำมาคืน สถานะการคืน ผู้ให้ยืม ผู้รับคืน
1  ดาวเคราะห์
 ยืมได้ 7 วัน
10 ส.ค.
เวลา 10:52:12
31 ส.ค.
เวลา 10:27:32
คืนหนังสือแล้ว
2  100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อาวุธและชุดเกราะ
 ยืมได้ 7 วัน
13 ก.ค.
เวลา 10:44:47
13 ก.ค.
เวลา 11:04:11
คืนหนังสือแล้ว
3  ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร
 ยืมได้ 7 วัน
06 ก.ค.
เวลา 10:50:26
13 ก.ค.
เวลา 10:44:17
คืนหนังสือแล้ว
4  พระมหาชนก
 ยืมได้ 7 วัน
15 มิ.ย.
เวลา 10:37:52
06 ก.ค.
เวลา 10:31:10
คืนหนังสือแล้ว