เข้าสู่ระบบ: :
สรุปยอดนักเรียน

ชาย หญิง รวม
253 187 440
มา มา รวม
0 1 1
ขาด ขาด รวม
0 0 0
มาเรียนร้อยละ0.23%


ยังไม่ได้เช็คชื่อ 439 คน


รายงานการเช็คชื่อ

day-realtime